No Image

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

0

تعریف و پیشینه هوش هیجانی : تعریف هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن (1995) […]

No Image

موانع خلاقیت کدامند؟

0

موانع خلاقیت امروزه اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران و تئوریسین های خلاقیت و نوآوری معتقدند: همه افراد کم و بیش ذاتاً خلاق هستند، اما اگر […]

No Image

جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری

0

جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری   اهداف پیشرفت و تاب‌آوری، از انگیزه و ظرفیت دست‌یافتن به شایستگی تحصیلی صحبت می‌کنند. هنگامی که در آموزش معلمان، هم […]