مدیریت : ارزیابی عملکرد

در مباحث مدیریت، آزمایش با عنوانا و واژه های مختلفی مانند آزمایش، ارزشیابی، آزمایش کارکرد، آزمایش لیاقت یا لیاقت، آزمایش …

واژه کاوی استرس

فشار روانی ممکنه به صورت محرکای فیزیکی، عفونت و واکنشای آلرژیک و نظایر اون باشه، یا به صورت تغییر کلی …

مدیریت : اصول دانش

۱- مدیریت علم لازمه سرمایه گذاریه. یه داراییه اما تاثیر اون لازمه سرمایه گذاری  در داراییای دیگه هم هست. هم …

تاریخچه توانمند سازی

منون[۲] اون رو حالت توانایی ذکر می­ کنه. موضوعاتی مانند غنی سازی شغلی، پرداخت براساس کارکرد، سهم کارگران از کارخانه …