مقاله کنوانسیون های بین المللی و استفاده از سیستم بانکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «در استرالیا مقررات خاصی وجود دارد، که به موجب آن ها در آمدهای حاصل از عملیات بزهکارانه، مصادره می شود. به موجب سیستم متخذه در این کشور بسیاری از مؤسسات... متن کامل

مقاله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم... متن کامل

مقاله کنوانسیون های بین المللی و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده (PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی... متن کامل

مقاله فروشنده و خریدار و اعتبارات اسنادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «Carlos Roca و Luis Saavedra در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار داشتند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش می گیرند که پول عظیم را در شعبه... متن کامل

مقاله خرید و فروش اینترنتی و بازار اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دوم: انتقال ارز از یک کشور به کشور دیگر .با توجه به سرعت عمل و عدم کنترل دقیق فعالیت صرافی ها، پولشویان از خدمات آن ها سوء استفاده زیادی می کنند. در کشورهایی... متن کامل

مقاله ارتباطات بین المللی و کاهش هزینه معاملات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} خطر دوم، استفاده از واسطه های حرفه ای برای افتتاح حساب از سوی مشتری است که می تواند مقام های دولتی فاسد را برای گشایش و اداره یک حساب بی نام، مورد حمایت ... متن کامل

مقاله پرداخت های الکترونیکی و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} خط مشی جرایم سازمان یافته اغلب، اما نه همیشه، این است که درآمدهای غیر قانونی خود را از طریق بخش مالی قانونی به طرز ماهرانه ای به کار گیرند تا در چنین روشی، ... متن کامل