پایان نامه ارشد رایگان درباره مسیر پیاده

تنها بیرون این مدل ها حذاب نیستند بلکه فضای داخلی آن ها نیز نسخه عینی ساختمان های واقعی شان هستند. انباشته از مبلمان های ظریف نقاشی های دیواری، حجاری، محسمه ها، طرح های تزیینی و موضوعات دیگر. دوربین های ویدئویی تذهیب، برای نمایش بهتر مدل ها به بازدید کننده، در داخل قرار گرفته اند که به آن ها این اجازه را می دهد که تزیینات را از نزدیک ببینند. (URL2)
در ژانویه همان سال موزه یک نمایش آموزشی مخصوص کودکان با عنوان “جنگل عشق” برای جستجوی جانوران استعاری معنوی را افتتاح کرد.
تصویر شماره ‏۷۱۳- سرزمین کودکان یا جنگل عشق (URL2)
.
۷-۲- معبد ادیان Smith College Campus Center
مکان: Elgin, Illinois
مساحت: ۴۰۰۰ مترمربع
تصویر شماره ‏۷۱۴- تصویر ورودی معبد ادیان (URL4)
مهم نیست از چه دین و پیش زمینه مدهبی آمده باشیم، همگی به عناصر خلق الهی وارد شده ایم. به منظور تشویق جامعه و معاشرت میان آن ها نیاز بود المانی به عنوان سرزمینی مشترک میان آن ها وجود داشته باشد. با توجه به طبیعت الهی و اثر معنوی روی ما، قلب بنا به عنوان حیاطی مرکز گرا طراحی شدن. این حیاط به عنوان یک پس زمینه برای فضا های عبادت اصلی است و دارای چهار درخت است که هر یک متعلق به یکی از ادیان است. (URL4)
تصویر شماره ‏۷۱۵- تصویر مدل بنای معبد ادیان (URL4)
تصویر شماره ‏۷۱۶- تصویری از مدل بنای معبد ادیان (URL4)
۷-۲-۱- طرح کلی مجموعه
این طراحی شعاعی برای فضای عبادی ادیان بر مرکز گرایی نسبت به محراب تاکید دارد که در مرکزیت دایره وجود دارد. این فضا که مقدس ترین فضای بناست اثری موجی ایجاد می کند همانند قطره ای که درون برکه از آب می افتد، که ساماندهی و برنامه سایر فضا ها به آن پایبند است. (URL4)
تصویر شماره ‏۷۱۷- پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه (URL4)
در این نقطه، جایی که حیاطی مرکزی روشنایی بنا را فراهم می سازد و ساماندهی فضایی را یکپارچه می سازد. نمازگزاران به درون عناصر طبیعی از آب و نور کشیده می شوند. همه ادیان در این عناصر مشترکند و بنابراین می توانند به احساسی مشترک با یکدیگیر دست یابند.
تصویر شماره ‏۷۱۸- پلان معبد ادیان (URL4)
این پلان مرکز گرا اجازه میدهد برای فضاهایی با برنامه مختلف تا با یکدیگر ترکیب شده و تعامل بر قرار کنند و فضایی هیبریدی به وجود می آورد که در صورت نیاز برای کاهش مسیر پیاده مخاطبین می توانند به استراک گذاشته شوند.
تصویر شماره ‏۷۱۹- نمایی از حیاط مرکزی عبد ادیان (URL4)
به منظور بهره گیری از این فعل و انفعالات ، فضاهای گردهمایی بزرگی همچون فضای ورودی، فضای چند عملکردی و فضای قدسی با یکدیگر مرتبط شده اند تا فضایی برای برنامه های آزادی پدید آورد که مشوق ایجاد تجمعات باشد. در قلب این مجموعه حیاط مرکزی است که ممکن است در آب و هوای مناسب باز شود تا موجب افزایس تجمعات گردد در حالی فرصت استفاده از تهویه متبوع و نور طبیعی ایجاد کند. (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۰- برشی از مجموعه معبد ادیان (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۱- برشی از فضای قدسی و حیاط مرکزی (URL4)
۷-۲-۲- فضای قدسی
فضای عبادی اصلی به سوی مکه طراحی شده و صندلی ها این قابلیت را دارند تا برای ایجاد فضای عبادی مسلمانان بر داشته شوند. با توجه به مرکزیت محراب حیاط می تواند برای عبادت های مختصر در فضای آزاد نیز مورد استفاده قرار گیرد. درب آویز بزرگ رو به حیاط می تواند بر اساس نیاز کاربران باز یا بسته باشد تا به فضای سبز و عناصر طبیعی حیاط اجازه دهد تا پس زمینه ای برای فضای عبادی باشند.
تصویر شماره ‏۷۲۲- نمای داخلی قضای قدسی (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۳- باز بودن فضای قدسی به حیاط مرکزی (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۴- بسته شدن فضای قدسی به حیاط مرکزی (URL4)
۷-۲-۳- معابد کوچک و مجزای ادیان
هر یک از معابد بر اساس نیاز های عبادی هر یک از ادیان طراحی شده است و با نمادی زینتی که مرتبط با همان دین است. این نماد ها حضور ادیان را در بنا به نمایش میگذارد در حالی که همزمان نور طبیعی و دید مناسبی را فراهم می آورد. با ورود به هر معبد فرد از یک دیوار آب عبور می کند که بیان رمزوار از پاکیزه شدن معنوی روح در طی عبادت است. در حالی که از میان آب مسیری از نور سقفی کاربر را با سطحی با شیب ملایم بالا می آورد تا نمادی باشد از از عروج به مکانی مقدس تر که رو به حوضی از آب باران است. این حوض منعکس کننده نور طبیعی روز روی دیوار معابد است تا تاکیدی باشد بر رتباط مومنان با خلقت الهی یعنی آب.
تصویر شماره ‏۷۲۵- نمای خارجی معابد کوچک در مجموعه (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۶- نمای معابد کوچک در شب (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۷- برش معابد کوچک (URL4)
تصویر شماره ‏۷۲۸- نمای داخلی معبد یهودیان در مجموعه معبد ادیان (URL4)
۷-۳- خانه عبادت و آموزش House of prayer and learning

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *