منبع تحقیق درمورد اطلاعات مربوط، پردازش اطلاعات، حقوق و دستمزد

غیاب ، بروز درآورده می شود و برای هر شاغل اطلاعات پرداختی را ایجاد میکند . معمولاً چندین روش برای ترکیب اطلاعات دستمزدی بر اساس واحدها یا کد پرسنلی جهت تهیه گزارشها وجود دارد .
3-5-3- خرید :
مشکل عمده کارکنان بخش خرید که اغلب با آن دست و پنجه نرم می کنند ، دیر کرد فروشنده و طولانی شدن زمان تحویل است . مزیت بزرگی که استفاده کنندگان MRPII از آن برخوردارند این است که اکثر قریب به اتفاق اوقات آنها می توانند به فروشندگان خود برنامه زمانبندی خرید را برای 6 ماه تا 1 سال آینده به صورت کاملاً دقیق ارائه کننده برخی از بخشهای اولیه برنامه ممکن است تغیر ناپذیر باشد . این بخش از برنامه تحت عنوان سفارشهای تغییر ناپذیر به فروشنده ابلاغ می شود . بدین ترتیب فروشندگان می توانند برای تامین احتیاجات مواد سازمان برنامه ریزی کنند . اکثر سیستمهای MRPII دارای رویه مدیریت اطلاعات خرید هستند . در این قسمت لیست کلی از فروشندگان تهیه و برنامه سفارش دهی توسط آن برنامه ریزی و اجراء و بازرسی مواد خریداری شده کنترل می شود . همین طور سفارشهای عقب افتاده تسریع و پاسخ فروشندگان ثبت و بایگانی و عملکرد فروشندگان پیگیری می شود . در نهایت سیستم MRP با ایجاد برنامه های زمانبندی وبرنامه های تقدم و تاخیر بهتر ، به واحد خرید امکان در دسترس داشتن زمان بیشتری برای انجام امور محوله را می دهد وواحد خرید به آسانی می تواند محل بروز اشکالات را تشخیص دهد . علاوه بر این سیستمهای MRP گزارشهای گوناگون برای واحد خرید تهیه می کنند . از جمله این گزارشها قیمت فروش برای هر یک از فروشندگان و هر یک از اقلام ، میزان اعتبار شرکت در نزد هر یک از فروشندگان وو غیره می باشند .
3-5-4- بازاریابی :
یک دیگر از بخشهای که MRPII در آن نقش مهمی دارد بخش بازاریابی است . می دانیم که MPS نقطه شروع فعالیتهای MRP است . بازاریابی نقش عمده ای درMPS دارد . زیرا در حقیقت MPS ممکن است تحت عنوان آنچه که باید برای فروش به مشتری ساخته شود ، شناخته شود .
سازمان نیاز دارد که با پیش بینی ها ، ترکیب محصولات در خط تولید ، برنامه تولید ، محصولات جدید ، تغییرات طرح ، تغییرات در برنامه توزیع ، فعالیتهای فروش ، انگیزشها و تاریخهای متحمل دریافت سفارش سیستم بازاریابی ارتباط نزدیکی داشته باشد تا بتواند بر مبنای آنها برنامه ریزی تولید را انجام دهد اکثر سیستمهای MRPII دارای رویه پیش بینی برای بازاریابی هستند و نیز با برقراری ارتباط مستقیم با بخش بازاریابی اطلاعات ضروری را جمع آوری و در بانکهای اطلاعاتی خود ذخیره می نمایند تا درزمان مقرر توسط سایر بخشها استفاده قرار گیرد .
3-5-5- مهندسی :
بخش دیگری که ثابت شده است MRP در آن مفید است بخش مهندسی است . این عمدتاً به علت اطلاعات کامل مربوط به مهندسی از قبیل زمانهای تحویل ساخت ، تجهیزات ابزار ، لیست مواد ( BOM ) و جزئیات عملیات است که مورد نیاز سایر بخشها مجتمع ساخت خواهد بود . معمولاً هنگام طراحی محصولات جدید ، اصلاح طرحهای موجود ویا هنگام استاندار کردن محصول ، این گونه داده ها در دسترس نیستند در سیستم MRPII بانک اطلاعاتی مهندسی وجود دارد که کلیه اطلاعات مربوط به محصولات در بخش مهندسی وارد آن میشود تا در دسترس بخشهای دیگر قرار گیرد .
3-5-6- توزیع :
سیستم توزیع هر کارخانه نیاز دارد که بداند مواد به چه مقاصدی باید حمل شوند . آیا موجودی انبار کافی هست ؟ اگر نیست کی ساخته میشود ، چه زمانی آماده می شود تا به خارج حمل شود و چه کسی و با چه وسیله ای باید آن را حمل کند ؟ بسیاری اوقات درخواست مواد از بخش ساخت و به بخش کنترل موجودی ابلاغ می شود بدون اینکه گروه توزیع از درخواست ویا ساخت آنها آگاه شود . لذا سیستم MRP با توزیع اطلاعات به حمل و نقل داخلی و خارجش و میان کارگاهی قطعات و مواد ، بخش توزیع را از عملیاتی که باید انجام شود آگاه می سازد در نهایت سیستم MRPII سازماندهی کلی بر بخشهای بازاریابی ، ساخت و توزیع و فعالیتهای خدماتی حکمفرما میکند می کند و قسمتهای جدا از هم اطلاعاتی موجود در سیستم را به یکدیگر متصل می سازد .
3-6- محدودیتهای سیستم MRPII در مقایسه با سیستم MRP:
اگر چه MRPII ابزاری سودمندی برای اجرای کارای عملیات مجتمع ساخت است ، ولی این سیستم محدودیتهای نیز دارد . این محدودیتها عبارتند از :
1 – فقط وقتی برنامه ریزی با آن قابل انجام است که MRP قابل قبولی در دسترس باشد . اگر رویه CRP وضعیتی را مشخص که در آن ظرفیت کافی وجود ندارد ، MRP نمی تواند بهترین راه حل را برای غلبه بر مشکل فوق ارائه دهد و خود مدیر باید به تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری بپردازد .
2- MRP فقط به دنبال برنامه های قابل قبول می گردد و تلاشی در بهینه کردن برنامه انجام نمی دهد بعضی از سیستمهای MRP از روشهای بهینه سازی کلاسیک مانند EOQ برای یافتن مقدار سفارش بهینه جهت احتیاجات متفاوت تولیدی در سطح های مختلف استفاده می کنند( بر مبنای هزینه های تنظیم آماده سازی و حمل موجودی ).
این روشها در هر زمان برای یک قلم کالا قابل بکار گیری هستند ، در حالی که احتیاجات هر یک از اقلام ، مستقل از احتیاجات سایر اقلام نیست و اینها از طریق لیست شرح مواد
( BOM ) به یکدیگر مرتبط هستند .
3- سیستم MRPII در شرایطی که زمانهای تنظیم و آماده سازی به توالی عملیات وابسته اند – درست کار نمی کند. در موقعیتهای که برای هر عملیات زمان تنظیم لازم است یا بعد ازاتمام عملیاتی که قبلاً روی ماشین آلات انجام شده، نیاز به آماده سازی ماشین آلات است ، توالی فوق در خارج از سیستم باید رعایت شود و خود سیستم این توالی را رعایت نمی کند
4- سیستم MRPII قابلیت کنترل بهینه سیستم را وقتی که قطعات و محصولات تولیدی هر یک توالی عملیات متفاوتی دارند ، ندارند، یک مثال از این سیستمها، سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر ( FMS ) است .
اشکالات فوق برخی از محدودیتهای MRP هستند ولی با افزایش کارائی نرم افزارها و کارائی عملکرد استفاده کنندگان روند پیشرفت این سیستم مثبت است . در جایی که سیستم MRPII قابل بکار گیری نباشد می توان انتخابهای زیر را مورد بررسی قرار داد :
الف ) جایگزین کردن روش برنامه ریزی به هنگام (jit) به جای روش برنامه ریزی MRP در سیستم MRPIIفلسفه اصلی jit مشابه MRP است ( تولید کردن فقط به هنگامی که نیاز باشد ) . در jit تلاشها و فعالیتهای جنبی تولید دسته های کوچک کیمنه می شود ( به خصوص برای دسته های تولید به اندازه یک ) ، به طوری که موجودی را حداقل می کند . این روش وقتی اجرا می شود که تقاضا ثابت ، تولید همواره ، زمانهای آماده سازی کم ، ماشین آلات با قابلیت اطمینان بالا و کیفیت صد درصد و بدون ضایعات باشد . تامین کلیه ، این شرط مشکل است ولی با این همه شرکتهایی وجود دارند که به وطور موفقیت آمیزی سیستم ساخت jit را اجرا کرده اند .
ب ) بکار گیری روش تکنولوژی تولید بهینه OPT : OPT بر مبنای تجزیه و تحلیل مراحل و بخشهای گلوگاه در تولید متوالی و سیستمهای مونتاژ ، با استفاده از روشهای برنامه ریزی خاص تحقیق در عملیات بنا نهاده شده است . در این روش سعی می شود به صورت آگاهانه تری با مسائل تولید برخورد شود و بهینه سازی تولید رادر نظر گرفت .
3-7- اجزاء سیستمهای MRPII
اجزای سیستمهای MRPII در شرکت باعث ایجاد تغییرات کلی در روشهای برنامه ریزی و کنترل آن می شود . لذا باید در برنامه جامع عملیات برای اجرای پروژه وبا ترتیب و زمان بندی مشخص به اجرا نهاده شود عوامل مهمی که د ر اجرایی این سیستم تاثیر گذار هستند ، عبارتند از :
1 – افراد و کارکنان
2 – اطلاعات
3 -مهارت افراد
البته وجود سیستم کامپیوتری ، پیش نیاز اجرای سیستم MRPII است . افراد و کارکنان سازمان باید در مورد MRP آموزش ببینند و بدانند که سیستم MRPII چیست . اطلاعات لازم برای ایجاد سیستم MRP حلقه بسته عبارتند از برنامه اصلی تولید ، لیست شرح مواد ، اطلاعات مربوط به موجودی ، جزئیات مربوط به عملیات و توالی آن و مراکز کاری . مهارت فنی عبارت از توانائی افراد در هدایت و کنترل سیستمهای موجود در MRPII و نتیجه مستقیم عملکرد فعالیتهای آموزشی و تحصیلات است .
از دیدگاه صاحبنظران و مولفین کتب ( در لیست منابع موجود است ) مراحل اجرای پروژه MRPII, MRP به صورت زیر می توان تعریف کرد :
1 – آموزش مدیریت سطح بالا : مدیران سطح بالا اعم از مدیر عامل ، مدیر ساخت ، مدیر مالی، مدیر مهندسی مدیر بازاریابی و مدیر اداری باید دوره آموزشی خاص مدیران بالا را در سیستم MRPII طی نمایند .
مدیران میانی اعم از مدیر کارخانه ، مدیر مواد ، مدیر خرید ، مدیر سیستمهای پردازش اطلاعات ، دوره آموزشی که مطالب آن با استاندار های روز مطابق است را طی می نمایند . این افراد همزمان با شرکت در برنامه های آموزشی باید به افراد زیر دست خود از جمله سرپرستان و ناظران سطوح کارگاهی آموزشهای لازم را بدهند .
2 – ارزیابی سیستم از دیدگاه اقتصادی : از آنجا که اجرای سیستم مستلزم صرف هزینه است لذا مقرون به صرفه بودن اجرای آن باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار بگیرد در اکثر قریب به اتفاق موارد صرفه جوئیها عمده ای از اجرای موثر چنین سیستمهای حاصل می شود .
3 – سازماندهی پروژه و تشکیل کمیته اجرائی : کمیته اجرایی وظیفه تامین نیروی انسانی پروژه ، تعریف قلمرو پروژه ، تعیین وظایف ، تخصیص منابع ، بودجه ریزی ، تعیین استراتژیهای کلی و نظارت بر وضعیت اجرای پروژه را به عهده خواهد داشت و کمیته اجرائی معمولاً از بین افراد خود سازمان انتخاب می شود .
4 – انتخاب مسئول پروژه : مسئول پروژه توسط کمیته اجرایی انتخاب می شود و باید ویژگیهای مشخصی داشته باشد ، از جمله : به ودر تمام وقت در اختیار سازمان باشد آشنا به سازمان و مشکلات آن باشد و کارکنان را بشناسد ، توانایی سازمان دهی افراد و رهبری را داشته باشد ، سیستم MRP را به خوبی بشناسد و ….. معمولاً مدیر کارخانه یا مدیر کنترل موجودی را باید انتخاب کرد .
5 – استفاده از یک مشاور حرفه ای : از آنجا که اجرای چنین سیستمی اولین تجریه است استفاده از مشاور برای راهبر بهتر مناسب است .
6 – برنامه ریزی اجرای پروژه و تعیین مسئولیت ها : برنامه اجرای پروژه و تاریخ شروع و اتمام هر یک از فعالیتها و کسانی که در پروژه در گیرند را مشخص می کنیم .
7 – آموزش کلیه افراد سازمان : کلیه افرادی که با سیستم MRPII سر و کار خواهند داشت و در آن مسئولیتهای را خواهند پذیرفت باید راجع به نحوه اجرای وظایف خود و ارتباط آموزش ببینند .
8 – تهیه برنامه رفتن از سیستم قبلی به سیستم جدید : ایجاد بانکهای اطلاعاتی سیستم MRPII باید قدم به قدم صورت بگیرد . نقطه شروع ، ایجاد بانک اطلاعاتی مهندسی است که شامل اطلاعاتی مثل شماره قطعات ساختار محصول ، جزئیات و توالی عملیات ، زمانهای تحویل ، مراکز کاری نرخهای ضایعات و ابزار آلات و تجهیزات و … است و سپس به ترتیب لیست شرح مواد که سطح مواد و قطعات برنامه ریزی کلی تولید ، برنامه ریزی احتیاجات مواد و ظرفیت کنترل سطوح کارگاهی ، کار در فرآیند و موجودی ایجاد می شوند .
این بانکهای اطلاعاتی از آن جهت که با تولید سرو کار دارند بسیار مهم هستند .
پس از ایجاد بانکهای اطلاعاتی فوق سایر بانکهای اطلاعاتی رویه های مربوط به آنها را به دست میآوریم . از قبیل هزینه یابی ، حسابداری ساخت ، خرید ، حقوق و دستمزد و مدیریت سفارشهای فروش می توانند به سیستم MRPII افزوده شود .
با توجه به تجربه ها و نظرات کارشناسان مجرب ، MRPII کامل ممکن است بین 18تا 24 ماه طول بکشد ولازم است مدیریت به نحوه هر چه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *