دانلود پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، مدارس هوشمند

رایانه برای توسعه مهارت‌های علمی خود در دروس مورد نظر قرار دهند، مشکلات دانش آموزان را به کمک ابزارهایی مانند پست الکترونیک یا اتاق‌های گفتگو دریافت کرده و به سرعت پاسخ دهند. وب سایت‌های مناسب در حوزه درس خود را به دانش آموزان معرفی کنند و از طریق اینترنت و شبکه‌های آموزشی با روش‌های نوین تدریس در مطالب جدید در حوزه تخصص خود آشنایی پیدا کنند. دانش معلمان مدارس هوشمند روز به روز در حال ارتقا می‌باشد و می‌توانند یافته‌های خود را در قالب و شکلی مناسب به دانش آموزان منتقل کنندو معلمانی که در زمینه فن آوری اطلاعات آموزش ندیده باشند، راغب به استفاده از ابزارهای این فن آوری نیز نمی‌باشند و از این رو انگیزه لازم را نیز در دانش آموزان برای حرکت در این مسیر ایجاد نمی‌نمایند. بنابراین یکی از عناصر مهم در ایجاد مدارس هوشمند، معلمان آموزش دیده و مجرب در حوزه فن آوری اطلاعات می‌باشد.
2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر
مدارس هوشمند با یکدیگر در ارتباط بوده و معلمان و دانش آموزان این نوع مدارس می‌توانند تجارت و داده‌های خود را با یکدیگر و سازمان‌های ذینفع به صورت الکترونیکی مبادله نمایند. پلت فرم سیستم‌های مورد استفاده در مدرسه هوشمند به نحوی طراحی شده است که می‌تواند به راحتی با سیستم‌های دیگر هماهنگ شود و داده‌ها را تحت یک قالب استاندارد با یکدیگر به اشتراک بگذارند. محتوای آموزشی، مشخصات دانش آموزان و معلمان ، مستندات اداری و اطلاعات انضباطی و بهداشتی دانش آموزان از جمله داده‌هایی به شمار می‌روند که میان مدارس هوشمند مبادله می‌گردد تا از دوباره کاری‌ها جلوگیری شود و ساختاری استاندارد برای تولید و مبادله داده‌ها ایجادشود.
عنصر پنجم از مدل مفهومی مدرسه هوشمند نیز به این موضوع اختصاص دارد و نشان می‌دهد که یکی از مشخصات مدرسه هوشمند، برخورداری از ساختاری منعطف و استاندارد اطلاعاتی و ارتباط خودکار با مدارس دیگر می‌باشد. ارتباط با مدارس دیگر می‌تواند از طریق ارتباط دو جانبه، شبکه داخلی سازمان آموزش و پرورش یا شبکه بین المللی اینترنت صورت پذیرد و سیستم‌های اطلاعاتی در زمان مورد نیاز، داده‌های مشترک را برای یکدیگر ارسال کنند. این قابلیت باعث می‌شود تا هزینه‌های توسعه مدارس هوشمند به شدت کاهش یابد و در نتیجه سازمان آموزش و پرورش بتواند چرخه آموزشی دانش آموزان و محتوای دروس ارائه شده در مدارس را کنترل و مدیریت نماید. (نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران، 1390)
2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند
برای ایجاد مدرسه هوشمند نیاز به مدلی جامع است که ضمن تشریح مشخصات مدرسه هوشمند خدمات، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز در این زمینه را نیز تشریح نماید. بر همین اساس در این مستند سعی شده تا با توجه به مطالعات و مصاحبه‌های صورت گرفته، مدلی اولیه جهت پیاده سازی مدرسه هوشمند استخراج گردد. این مدل که بر اساس رویکرد معماری اطلاعات شکل گرفته است، مشخصات فرایندها، خدمات و برنامه‌های کاربردی و مشخصات فنی و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد مدارس هوشمند را در قالب یک چارچوب تشریح می‌کند و می‌تواند به عنوان یک راهنما جهت آموزش مفاهیم مدرسه هوشمند نیز مورد استفاده قرار گیرد .مدل اجرایی مدرسه هوشمند در قالب سه لایه و چهار سطح طراحی شده است. هر کدام از این لایه‌ها به بخشی از مشخصات مدرسه هوشمند در حوزه مورد نظر می‌پردازد. لایه‌های فرایندهای کسب و کار، خدمات و برنامه‌های کاربردی وقتی انواع لایه‌های به کار گرفته شده در مدل اولیه مدرسه هوشمند می‌باشد برای هر لایه، چهار سطح در نظر گرفته شده است. هر کدام از سطوح بخشی از فعالیت‌های مدرسه هوشمند را پوشش می‌دهند. در مدارس هوشمند فعالیت‌ها را حول چهار محور دسته بندی نموده ؛ محور آموزش، امور دانش آموزی، مدیریت مدرسه و امور فن آوری چهار محوری هستند که هر کدام یک سطح از مدل را تشکیل می‌دهند . در مدل ارائه شده برای مدرسه هوشمند سعی گردیده تا در هر لایه با توجه به سطوح چهارگانه، موارد مورد نظر ارائه شود. برای مثال ابزار دوربین در لایه فنی در سطح تدوین آموزش و مدیریت منابع آموزشی قرار گرفته است. بدین صورت می‌توان چنین استنباط کرد که این وسیله به عنوان ابزاری برای خدمات و فرایندهای ارائه شده در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سطوح دیگر کاربردی ندارد.
2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار
بالاترین لایه مدل، لایه فرآیندهای کسب و کار می‌باشد در این لایه با رویکرد محوریت کسب و کار، فرآیندهای و فعالیت‌های انجام شده در یک مدرسه هوشمند دسته بندی و ارائه شده‌اند . در هر سطح از این لایه می‌توان فرآیندهای مرتبط با آن سطح را از دیدگاه کسب و کار مشاهده نمود.
2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی
اولین سطح، تدوین آموزش و مدیریت منابع آموزشی است. در این سطح فرآیندهای مرتبط با آموزش دانش آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد. آموزش در مدارس هوشمند از تدوین و بودجه‌بندی برنامه آموزشی شروع می‌گردد. ابتدا باید دروس مورد نظر جهت ارائه و سپس مفاد و محتوا هر درس را مشخص کرد. پس از این کار، فرآیند تدوین محتوا آغاز می‌گردد. باید محتوا مربوطه تدوین شود و روش ارائه تعلیم معین شود. برای تدوین محتوا باید نوع ارائه محتوا، میزان ارائه محتوا، اشیاء تشکیل دهنده هر محتوا ، نوشتار، تصویر ، فیلم، انیمیشن، بازی و غیره را مشخص نمود. در این مرحله به صورت همزمان تولید محتوا نیز صورت می‌پذیرد و قالب ارائه دروس مشخص می‌گردد. پس از تدوین محتوا دروس ارائه محتوا صورت می‌پذیرد. ارائه محتوا مهم‌ترین فعالیت مدارس هوشمند به شمار می رود و روزانه تکرار می‌شود و به صورت فیزیکی، برخط 60 و یا ترکیبی انجام می‌شود و آموزگار به تدریس مطالب درسی می‌پردازد . تدریس مطالب ممکن است در قالب کلاس، آزمایشگاه، کارگاه تربیت بدنی صورت پذیرد و با توجه به نوع کلاس و آموزگار از ابزارهای مورد استفاده در مدارس هوشمند بهره‌گیری نماید.
فرآیند مهم دیگر در این حوزه، مدیریت منابع آموزشی عبارت است ؛ از نگهداری و به روز رسانی منابع یادگیری مانند کتاب های موجود در کتابخانه، محتوا دیجیتالی مورد استفاده در درس‌ها، بانک نرم افزارهای چند رسانه‌‌ای و غیره این منابع آموزشی به صورت دوره‌ای در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد. علاوه بر این به روز رسانی محتوا و تهیه محتوا جدید از فعالیت‌های دیگری است که در طی این فرآیند صورت می‌پذیرد تا مطالب متناسب با تغییرات به روز رسانی شود.
2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز
حوزه‌ی دوم در لایه اول، فرآیندهای مرتبط با مدیریت امور دانش آموزی می‌باشد . در این سطح کلیه فعالیت‌های مرتبط با دانش آموز دیده شده است. دانش آموزان ابتدا باید در مدرسه ثبت نام نمایند. ثبت نام به هر صورتی که انجام شود (آنلاین یا حضوری) دارای یک رویه مشخص می‌باشد در برخی موارد مانند دبیرستان یا هنرستان نیز انتخاب واحد بخش دیگری از فرآیند ثبت نام را تشکیل می‌دهد . پس از ثبت نام، دانش آموز در کلاس‌های درس شرکت می‌کند. وی به صورت روزانه و دوره‌ای توسط معلمان ارزشیابی می‌گردد. ارزشیابی می‌تواند در قالب حضور و غیاب روزانه، فعالیت‌های کلاسی و امتحان‌های دوره‌ای یا پایان سال باشد. دانش آموزان در دوران تحصیل خود با مشکلات آموزشی، اجتماعی و روان شناسی مختلفی روبه رو می‌شوند و احتیاج به مشاوره با فرد خبره دارند. فرآیند مشاوره تحصیلی در این زمینه دانش آموزان را یاری می‌دهد و علاوه بر کمک به رفع مشکلات ذکر شده ایشان را در تصمیم گیری‌های مهم و حیاتی زندگی کمک می‌نماید. یکی از مسائل مهمی که در مدارس هوشمند مد نظر قرار می‌گیرد، اطمینان از سلامتی دانش آموزان است. فرآیند خدمات بهداشت و درمان به کمک پزشک مدرسه، دانش آموزان را در ابتدای ورود به مدرسه و هم‌چنین به صورت دو‌ره‌ای معاینه نموده و نتایج را در اختیار مدیران مدرسه و اولیای دانش آموزان قرار می‌دهد . برگزاری انواع آزمون های سلامتی مانند آزمون سنجش بینایی و شنوایی، معاینه بهداشت دهان و دندان و … می‌باشد. علاوه بر این، محیط مدرسه باید به صورتی تنظیم گردد که نظم و انضباط و آرامش حاکم بر محیط باعث افزایش سطح یادگیری دانش آموزان و علاقه ایشان به محیط مدرسه شود. لذا مدیریت امور انضباطی و رسیدگی به مشکلات و تخلفات صورت گرفته از جمله فعالیت‌های مهم مدرسه هوشمند به شمار می‌رود. مدارس به صورت مکرر با والدین در ارتباط هستند . فرآیند ارتباط با والدین در قالب ارتباط با والدین در قالب انجمن‌های اولیا و مربیان، ارتباط تلفنی با ایشان و مراجعه والدین به مدرسه صورت می‌گیرد. در مدرسه هوشمند این مسئله اهمیت دو چندانی یافته و هدف، ارتباط مستمر و دائم با والدین دانش آموزان می‌باشد از این رو بسیاری از خدمات ارائه شده در مدرسه هوشمند مرتبط با فرآیند ارتباط با والدین طراحی می‌گردد و کوشش می‌گردد تا ایشان به صورت مداوم در جریان فعالیت‌ها و پیشرفت‌ دانش آموز قرار گیرند.
2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه
فرآیندهای حوزه مدیریت مدرسه سطح سوم از لایه اول را تشکیل می‌دهد در این سطح فرآیندهایی که برای اداره یک مدرسه لازم و ضروری است ارائه شده است . مدیران مدرسه باید بتوانند برای اداره مدرسه خود با توجه به راهبردهای کلان سازمان آموزش و پرورش برنامه ریزی نمایند . برنامه ریزی فرآیندی است که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت تکرار می‌شوند و مدیران با توجه به وضعیت موجود مدرسه سیاست گذاری و برنامه ریزی می‌کنند . از دیگر مسائل مهم در مدارس نگهداری تجهیزات مدرسه و تهیه تجهیزات جدید و متناسب با نیازهای آتی مدرسه می‌باشد . نگهداری و تعمیر تاسیسات، لوازم آزمایشگاهی، کارگاه‌ها، ابنیه، لوازم اداری رایانه و تجهیزات شبکه، تجهیزات کلاس‌ها و … از جمله وظایف حوزه مدیریت مدرسه می‌باشد. علاوه بر نگهداری، مدارس به تدارکات و خرید تجهیزات کلاس‌ها و … از جمله وظایف حوزه مدیریت مدرسه می‌باشد. علاوه بر نگهداری، مدارس به تدارکات و خرید تجهیزات جدید نیز می‌پردازند و همواره در حال ترسیم ساختار فیزیکی مدرسه می‌باشند به کمک ابزارهای مدیریت مالی، مدیران قادر هستند تا حساب‌های مدرسه را کنترل نموده، داده‌های مالی را ثبت و جریان مالی را تنظیم نمایند. مدیریت مالی در مدارس شامل بودجه بندی، پرداخت حقوق و دستمزد و کنترل نقدینگی می‌باشد. علاوه بر مسائل مالی، مدیریت منابع انسانی نیز از دیگر فرآیندهای مهم در حوزه مدیریت مدرسه به شمار می‌رود. استخدام آموزگاران جدید، ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدرسه، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، نظارت بر عملکرد معلمان و ارزشیابی دوره‌هایشان از جمله فعالیت‌هایی است که در حوزه مدیریت منابع انسانی در مدارس صورت می‌پذیرد . بخش مهمی از فعالیت‌های روزانه در حوزه امور اداری دسته‌بندی می‌شوند . علاوه بر این موضوعات، تهیه نامه ها و مستندات مدرسه نیز از دیگر فعالیت‌هایی است که در حوزه امور اداری طبقه بندی می‌شوند. مدارس علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، به عنوان نهادهای اجتماعی فعال نیز عمل نمود و فعالیت‌هایی را به عنوان امور فوق برنامه ترتیب می‌دهند بازدید از موزه‌ها، سینما و اماکن مقدس، شرکت در راهپیمایی‌ها و مراسم و برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی از جمله فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه است که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر آن ها از جمله وظایف مدیران مدارس می‌باشد.
2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری
حوزه چهارم از فرآیند‌های مدرسه هوشمند، حوزه مدیریت فن آوری می‌باشد . این حوزه تنها به مدارس هوشمند تعلق دارد و در مدارس دیگر تعریف نشده می‌باشد. در حقیقت، مدارس هوشمند باید بتوانند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *