دانلود پایان نامه حقوق در مورد تحقیقات مقدماتی

مرحله مهمی است و از اساسی ترین مراحل پی جویی است؛ زیرا در اغلب جرائم غیرمشهود، متهم معلوم نیست، حتی در جرائمی مثل قتل گاهی هویت مقتول هم مشخص نیست و لازم است شناسایی شود. در حقیقت وقوع جرم پیچیده است و نیاز به تحقیقات جامع ودر صورت لزوم انجام تحقیقات آزمایشگاهی و اخذ نظریه کارشناسی دارد.
اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود با دستور مقام قضایی آغاز می شود. در پی جویی انتظامی، کشف جرم از طریق فنون و شیوه های پلیسی مثل تحقیق از شهود، بازرسی منزل و بدنی افراد مظنون و دستگیری آنان، حفظ و بررسی صحنه جرم، جلوگیری از تبانی و… انجام می گیرد و در صورتی که کشف جرم از طریق فنون و روش های انتظامی عملی نشود، کشف جرم به مرحله جدید یعنی کشف علمی جرائم توسط متخصصان ذیربط می رسد که با بهره گیری از روش های علمی و علوم آزمایشگاهی مانندسم شناسی، زیست شناسی،شیمی، بیولوژی و… صورت می پذیرد.
ب : اقدامات پلیس در جرائم مشهود
بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا : »ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در خصوص جرائم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی راانجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند«.
بدین ترتیب در جرائم مشهود وظایف پلیس عبارتند از: .1جلوگیری از فرار و اختفای متهم؛ .2 دستگیری و جلب متهم؛ .2حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم؛ 4. انجام تحقیقات مقدماتی؛ .5 تکمیل پرونده؛ .6به اطلاع مقام قضایی رساندن.
پ : اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود
بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا :» ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند… «اما در پلیس و کلانتری مرسوم این است که در صورت اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، در صورتی که شاکی اعلام کرده باشد، شاکی را به نزد مقام قضایی راهنمایی و دلالت می کنندکه مرجوعه بیاورد؛ یعنی با مراجعه به مقام قضایی،دستور بررسی و تحقیق را که خطاب به ضابطان دادگستری (کلانتری ها و پاسگاهها)است، اخذ کرده و به پلیس مراجعه کنند.
برخی معتقدند این اقدام پلیس برخلاف مفاد ماده 18قانون مذکور است و آن ها وظیفه دارند، مراتب شکایت و جرم غیرمشهود را خود به اطلاع مقام قضایی رسانده و دستور اقدام بگیرند. بنابراین، این اقدام پلیس نوعی راحت طلبی بوده وبر خلاف سیاست حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم است.در مقابل، برخی دیگرمعتقدند که با توجه به واقعیت های عینی و شرایط موجود کلانتری ها، از جمله تراکم حجم کاری، این اقدام پلیس به نفع بزه دیده است، چراکه اگراخذ مجوز قضایی را برعهده خود او یا بستگانش بگذارند، کارها سریع تر پیش رفته و تحقیقات مقدماتی باسرعت بیشتری آغاز می شود.

البته در رسیدگی به جرائم غیرمشهود، دو حالت متصور است: اول این که علائم وامارات وقوع جرم موثق بوده و یا اطلاعات پلیس از منابع موثق اخذ شده باشد که در این صورت بر اساس ماده 18قانون مذکور، پلیس موظف است مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند.
حالت دوم این که در جرم غیرمشهود، علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات پلیس ازمنابع موثق نباشد،که در این صورت بر اساس ماده 22ق.آ.د.د.ع.ا ، پلیس باید قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی راداشته باشد، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع بدهد.
بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم
حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم برای کشف جرم و حمایت از بزه دیده فوق العاده مهم است.اقدامات صحیح و به موقع پلیس در حفظ صحنه جرم و آثار و دلایل آن می تواند تأثیر فراوانی در کاهش آسیب های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده و استیفای حقوق بزه دیده بر جای بگذارد و به عکس، اقدامات نادرست می تواند آسیب دیدگی بزه دیده را تشدید کرده و وضعیت او را بدتر کند.معمولاً در جرائم مشهود، جرم کشف شده و لازم است کلیه دلایل و مدارک و آلات و ادوات جرم به صورت صحیح جمع آوری شده و مراتب دقیقاً در صورت مجلس قید شود.همچنین هر اقدام ضروری دیگری که ممکن است در دادرسی و محاکمه مفید واقع شود، باید توسط پلیس انجام گیرد. اما در جرائم غیرمشهود، اقدامات پلیس به دستور مقام قضایی محدود است.در این نوع جرائم، پلیس باید بر حسب دستور مقام قضایی، اقدامات خود را انجام دهد.این در حالی است که مقام قضایی گاهی صلاح می داند که خود تمامی اقدامات مربوط به تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک را انجام دهد یا فقط بخشی از آن را به پلیس واگذار کند.به منظور سرعت بخشیدن به حضور پلیس در صحنه جرم، برخی از کارشناسان انتظامی و بزه دیدگان پیشنهاد کرده اند که درصورت امکان، اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام می شوند، به جای خودرو از موتورسیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابان ها گرفتار نشوند.
اخیراً در تهران نیز بسیاری از مأموران پلیس 110که مجهز به وسایل و تجهیزات پلیسی هم هستند، با موتورسیکلت به صحنه جرم اعزام می شوند.
حضور گشت های گسترده پلیس در مناطق مختلف شهرها، به ویژه در مناطق جرم خیز نیز در کم کردن فاصله زمانی برای حضور در صحنه جرم هایی که در نزدیکی محل گشت آن ها واقع می شود، تأثیر خوبی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارد.وجود این گشت های انتظامی نه تنها احتمال برخورد با صحنه جرم های در حال وقوع و در نتیجه دخالت به موقع پلیس را افزایش می دهد، بلکه احتمال دستگیری مجرمان را نیز قبل از این که موفق به فرار شوند، افزایش می دهد.از طرف دیگر به منظور انجام سریع و به موقع اقدامات لازم در صحنه جرم (به ویژه در جرائم مهمی مثل قتل) برخی کارشناسان انتظامی پیشنهاد داده اند که تیم های مشترک متشکل از پلیس، مقام قضایی، اورژانس و پزشکی قانونی از قبل سازمان دهی شده و در نقاط مختلف شهرها مستقر شوند و به صورت گروهی و تیم مشترک به صحنه جرم اعزام شوند.
به هر حال حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم شامل حفظ صحنه، معاینه محل، ضبط آلات و ادوات جرم و حفظ آثار و دلایل جرم است که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
الف : حفظ صحنه و معاینه محل
صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آن جا انجام می دهد.صحنه جرم گاهی چندان وسیع نیست و در محوطه ای محدود مانند یک اتاق است و زمانی وسیع و گسترده مانند یک خیابان یا یک میدان است.گاهی جرم در محلی واقع شده و جسد مجنی علیه به محل دیگری منتقل می شود.گاهی اوقات جرم در محل های مختلف انجام می گیرد؛ مثلاً در محلی نزاع و درگیری شروع شده و به نقطه دیگری کشیده می شود و سرانجام در محل دیگر قتل به وقوع می پیوندد.در چنین مواردی در تمامی محل هایی که درگیری انجام شده، باید معاینه محلی صورت گیرد.
در بررسی صحنه جرم، مأموران نیروی انتظامی زمان محدودی در اختیار دارند ، بنابراین سریعاً باید اقدام کنند و از طرفی اعاده وضع سابق ، بعد از برهم زدن صحنه جرم امکان پذیر نیست . بنابراین از این زمان
محدود که به» قاعده یا قانون طلایی « معروف است، باید در جهت حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم، حداکثر استفاده راکرده و معاینه محلی را به خوبی و با دقت کافی انجام داد.
یکی از مهم ترین اقدامات پلیس در بدو ورود به صحنه ارتکاب جرم که نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب های بزه دیده دارد، پی گیری امداد و نجات و درمان بزه دیدگان صدمه دیده است.
نجات جان مصدومان بر هر امر دیگر تقدم دارد، به ویژه از منظر اقدامات پلیسی، حتی اگر بین اقدامات لازم برای درمان بزه دیده (به ویژه برای حفظ جان او) و حفظ آثار و ادله جرم تعارضی باشد، نجات جان و درمان بزه دیده بر حفظ آثار و ادله جرم تقدم و برتری دارد و مأموران پلیس باید به دنبال نجات جان و یا درمان بزه دیده مصدوم باشند.
اهداف حفظ صحنه جرم عبارتند از:
1 .کارشناسان بتوانند دلایل جرم را جمع آوری کنند؛
2 .از دخالت افراد غیر جلوگیری شده و افراد مظنون و مشکوک زیر نظر قرار گیرند؛
3 . از نشر بی موقع اخبار جلوگیری شود؛
4 . از ورود احتمالی مجرم و ایادی او به صحنه جرم جلوگیری شود؛
5 . از دستبرد و سوءاستفاده اشخاص غیر جلوگیری شود؛
6 . جان اشخاصی که در صحنه گرفتار شده اند، نجات داده شود.
معاینه محل عبارت است از مشاهده و بررسی صحنه جرم توسط مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و اهل خبره به منظور جمع آوری آلات، ادوات و دلایل جرم.

معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطان دادگستری یا اهل خبره انجام گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف
دادگاه به عمل آید.البته بهتر است معاینه محل در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل، مشاهده و ضبط کرد.
در کشف علمی جرائم و شناسایی و دستگیری مجرمان، معاینه و بررسی صحنه جرم اهمیت و نقش بسیار ارزشمندی دارد. به عقیده صاحب نظران، کلید معمای حل مشکلات در صحنه جرم نهفته است و اگر به طور علمی و دقیق بررسی شود، پلیس را به مخفی گاه متهم هدایت خواهد کرد؛ زیرا مجرم برای انجام رفتار مجرمانه وارد صحنه جرم می شود و بر آن تأثیر گذاشته و از آن متأثر می شود؛ به طور مثال، هنگام
ورود به محل در را باز می کند، از ابزار و آلاتی برای ارتکاب جرم استفاده می کند و یا با مجنی علیه
درگیر می شود و برای ارتکاب جرم از وسایل موجود استفاده می کند.
در گذشته های نه چندان دور، بهره برداری از این آثار امکان پذیر نبود، ولی امروزه با پیشرفت علم و فناوری که همچنان در حال توسعه است، بسیاری از آثار موجود در صحنه جرم قابل بهره برداری است.
یک تار مو، ته سیگار، اثر انگشت و لکه خون و انجام آزمایش های بر روی آن ها، مجرم را به سادگی به مأموران معرفی کرده و نحوه ارتکاب جرم را برملا می کند.
با توجه به این که مأموران پلیس زودتر از مقام قضایی به محل وقوع جرم وارد می شوند، رعایت کلیه نکات فنی و حرفه ای مربوط به حفظ صحنه جرم و جمع آوری آلات و ادوات جرم، کمک زیادی به مقام قضایی در جهت کشف جرم کرده و در نهایت حمایت پلیس از بزه دیده را افزایش می دهد.
بدین ترتیب اهمیت نقش پلیس در حفظ صحنه جرم در جهت حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی نمایان می شود.هدف اصلی از معاینه محل و صحنه جرم، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری، عکس برداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است.
پلیس در جهت حمایت از بزه دیده، در حفظ صحنه جرم و معاینه محلی باید اقداماتی را انجام داده و
نکاتی را رعایت کند که مهمترین آن ها عبارتند از:
1. کمک به بزه دیدگان : مأموران پلیس باید بلافاصله پس از حضور در صحنه جرم کمک های مورد نیاز به قربانیان جرم را فراهم کرده و در صورت لزوم از اورژانس یاآتش نشانی استمداد بطلبند.
2. بازدید صحنه جرم : مأموران باید در جهت گردش عقربه های ساعتصحنه جرم را کاملاً و دقیقاً مورد بازدید و معاینه قرار دهند.
3. تهیه کروکی محل وقوع جرم : مأموران پلیس با در نظر گرفتن جهات اصلی، باید از وضعیت جسد، قرار گرفتن اسلحه، لوازم منزل، آثار خون و گلوله و موقعیت کلی محل، کروکی تهیه کرده و مقیاس آن را مشخص کنند.تا جایی که ممکن است باید از گنجاندن محل و اشیایی که با وقوع جرم ارتباط ندارند، خودداری و فواصل مدارک جرم نیز مشخص شود.
4. عکس برداری از صحنه جرم : عکس برداری باید قبل از هرگونه تغییر و جابه جایی در صحنه جرم انجام شود و عکس ها باید به طریقی گرفته شود که بعد از ماهها در صورت لزوم با مشاهده آن ها وضعیت صحنه جرم برای مقامات قضایی مشخص شود. معمولاً عکس برداری از محل ورود به منزل شروع شده و در جهت گردش عقربه های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *