دانلود پایان نامه حقوق : تحقیقات جنایی

دانلود پایان نامه

لذا استفاده از یک مجموعه کامل از موهای قربانی ومظنونین توصیه می شود. در این راستا از قسمت های مختلف بدن که حاوی قسمتی از ریشه مو باشد تهیه می شود. نمونه برداری از موی سر به صورت کندن آن از نواحی جلو، عقب، سمت راست وچپوفرق سر باشد. موهایی که ریشه دارند بایستی در معرض هوا خشک شوند(کاهانی –گودرزی،1378،ص4).
ج: اسلحه، مرمی وپوکه :
به خاطر وجودخطراتی که در استفاده از اسلحه وجوددارد بایستی در هنگام نگه داشتن آن، نوک لوله را به سمت آسمان قراراد وبه هیچ وجه حق بلند کردن آن را از طریق فروبردن میله در درون لوله اسلحه را نداریم چرا که هم خطرناک است وهم ترکیبات درون لوله را مخدوش می کند. همچنانکه از قبل هم اشاره شد بایستی از دستکش استفادهکنیم ودر هر حال نباید به جاهایی که احتمال وجود آثار انگشت هست دست مالید. وضعیت برگه ضامن را بایستی در یادداشت ها بدان اشاره کنیم وسپس آن را در حالت ضامن قرار دهیم. پس از در حالت ضامن قرار دادن اسلحه، باید خشاب یا توپی(سیلندر استوانه ای)آن را از محل مربوط خارج کرده وموجودی فشنگ درون خشاب ونیز تعداد فشنگ، پوکه وخانه های خالی توپی را در یادداشت وصورت جلسه قید نمود ومحل اتصال لوله به بدنه اسلحه(جان لوله)را نیز بازدید کردتا چنان چه فشنگی در آنجا قرار گرفته است، خارج نموده واسلحه کاملاً بی خطرگردد.پس از انجام مراحل فوق است که فردبررسی کننده حق بو کردن نوک لوله اسلحه را برای استشمام بوی باروت دارد(نجابتی،1386،ص189).

بعد از پایان کار، نوک لوله اسلحه را با چوب پنبه ویا یک قطعه پارچه ویک شیء مسدود می کنیم تا بدین صورت از نیتریت ونیترات درون لوله محافظت کرده وبتوان زمان شلیک گلوله را تخمین زد.
مرمی هایی که درصحنه جرم پیدا می شوند، هرگزنباید علامت گذاری یا شماره گذاری شوند،آنها بایددرکاغذی نرم پیچانده شوند ودرلفاف ثانویه بسته بندی گردند. همه مرمی هایی که مدرک هستندبایدبه آزمایشگاه ارائه شوند.هرگز سعی نکنید مرمی راتمیز کنید.اگر مرمی درخون یا سایر سیالات بیولوژیکی غوطه ور است باید اجازه دهید در هوا خشک شود وسپس درکاغذ پوشانده و در جعبه خارجی قرار دهید(هنری لی،1383،ص188).
چنانچه گلوله در دیوار، تنه درخت وامثال آن فرورفته باشد، باید با احتیاط و به نحوی اطراف آن خالی واز محل اصابت خارج گردد که اثر جدیدی روی آن ایجاد نشود یا آثار موجود روی آن از بین نرود وچنانچه با سطوح سخت همانند سنگ وفلزات تغییر شکل کلی پیدا نماید تا حدودی بتوان احتمال داد که مربوط به چه فشنگی است یا مربوط به چه فشنگی نمی تواند باشد(نجابتی،1386،ص191).
پوکههایی که درصحنه جرم پیدا می شوند بایددرکاغذ نرم به عنوان لفاف اولیه پیچیده شده، به طورجداگانه بسته بندی ودرلفاف ثانویه نظیرجعبه دارویی یا پاکت سکه قرارگیرد. پوکه های فلزی نباید علامت گذاری شوند. می توان روی پوشش پلاستیکی پوکه تفنگ های شکاری یا ساچمه ای علامت گذاری کرد. همانندمرمی ها،همه پوکه های مصرفی کشف شده درصحنه بایدبه آزمایشگاه جنایی ارائه شوند.در بسته بندی هریک هم بایستی دقت داشت به گونه ای که مثلاً حالت بسته بندی باعث نشودکه اسلحه ازحالت ضامن خارج شود ویا اینکه دقت شودکه نبایستی پوکه ها ومرمی ها با هم بسته بندی شود که برروی هم خراش ها وخدشه هایی وارد آورند(هنری لی،1383،ص181).
د:جمع آوری اشیاء آغشته به بزاق دهان:
حدوداً 70%از افراد جامعه سکرترهستند یعنی ازآزمایش بزاق دهان،منی، شیر،عرق بدن،اشک چشم می توان گروه خونی آنها را مشخص کرد ولیکن 30% بقیه نان سکرتر هستند یعنی فقط از طریق آزمایش خون می توان بهگروه خونی آنها پی برد.از این روی، هر شیء آغشته به بزاق دهان می توان یک سری اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. ولیکن از این اطلاعات نمی توان به شناسایی یک شخص پی برد بلکه در جهت خط خوردن برخی از مظنونین به ما کمک می کند.
لیوان هایی که ازآنها نوشیدنی خورده شده، ته سیگارها، هسته های میوه، قاشق غذا خوری، فلوت وساز دهنی از جمله مدارک فیزیکی می باشند که ازروی آن می توان بزاق دهان راکشف کرد. فلذا در صورت وجود آنها بایستی هر یک را در یک ظرف جداگانه قرار داده ومحل کشف بروی کاغذ درج کرده وسپس از صحنه انتقال دهیم. چنانچه مقداری آب دهان در گوشه ای ریخته باشد ازقطره چکان ویا باند های استریل شده جهت جمع آوری آن اقدام کرده وپس از خشک کردن درون ظروف مخصوص خود قرار می دهیم . جهت مقایسه کردن وکسب یک سری اطلاعات بهتر است که بروی کاغذهای مخصوص، آب دهان مظنونین ودرصورت توانایی، آب دهان مقتول را هم جمع آوری کنیم.(نجابتی،1386،ص195).
ر:جمع آوری منی:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشف منی در صحنه قتل در یافتن انگیزه قتل، چگونگی وقوع آن وشناسایی قاتل نقش بسزایی را بازی می کند.منی در صحنه قتل می تواند به صورت لکه مرطوب یا لکه های خشک باشد که نحوه جمع آوری آنها متفاوت است. لکه مرطوب را می توان بوسیله سوآپ، نمونه برداری کرد ویا با استفاده از قطره چکان یا سرنگ جمع آوری نموده وآن را در داخل لوله آزمایش استریل قرار داد. گاهی اوقات به علت کوچک بودن لکه، جمع آوری آن امکان پذیر نمی باشد. که در این حالت می توان از گاز یا نخ کتان استفاده نمود. نمونه های جمع آوری شده را در معرضهوا خشک نموده وآن را در داخل ظرف استریل شده قرار می دهیم.
ودر صورتی که لکه برروی بدن باشد با استفاده از گاز صددرصد کتانی ومرطوب بوسیله آب مقطر به آرامی آن را برداشته وبعداز خشک کردن در معرض هواداخل لوله آزمایش یا ظرف تمیز قرار می دهیم(کاهانی وگودرزی،1378،ص5).
چنانچه روی لباس یا پارچه باشد، باید دقت شود که؛ اولاً، پارچه یا لباس مورد نظر در معرض جریان هوا کاملاً خشک وسپس بسته بندی شود. ثانیاً، از تا کردن ومچاله نمودن البسه و پارچه های آغشته به منی خشک شده از محل لکه جداً خودداری شود. زیرا این امر باعث ریز شدن منی وبه تبع آن شکسته شدن اسپرماتوزوئیدهای داخل آن می شود وآزمایش های بعدی را با مشکلاتی مواجه می سازد. برای تشخیص محل لکه های منی روی البسه وپارچه هایی که مشکوک به داشتن چنین لکه هایی اند، از نور ماوراء بنفش استفاده می شود.
اگر منی نیز همانند خون بر روی یک شی سنگین غیر قابل حمل قرار داشته باشداز طرق جذب کردن یا تراشیدن ویا جدا کردن استفاده می کنیم ولیکن بایستی دقت داشته باشیم که به منی آسیب نرسد چون از نظر ترکیب با خون متفاوت است.
2-6-16- اقدامات مقدماتی پلیس برای شناسایی ودستگیری قاتلین:

معمولاً تحقیقات مربوط به قتل با دریافت خبر وجود جسد یا وقوع حتمی یا احتمالی قتل توسط افرادی که حاضر به معرفی خود نیستند وبا استفاده از تلفن موضوع را به پلیس اطلاع می دهند آغاز می گردد. در هر صورت حضور سریع وبه موقع مأمورین گشت انتظامی در محل وحفظ صحنه قتل وجلوگیری ازامحاء مدارک از اهمیت خاصی برخوردار بوده وکار آگاهان را در کشف قتل یاری می دهد وچه بسا عدم مراقبت به نحو صحیح ودقیق توسط آنان ممکن است سبب از بین رفتن مدارک ونهایتاً عدم شناسایی ودستگیری قاتل گردد.علاوه بر آن استفاده از آخرین روش های علمی در بررسی صحنه های قتل وشناسایی جمع آوری دلایل ومدارک موجود جسد یا وقوع قتل نیز به نوع خود در کشف موضوع نقش دارد. در این مرحله از کارنیز بهره گیری از کیف های بررسی صحنه،آلات وابزار تخصصی مربوط به این کار که خوشبختانه به مقدار کافی در اختیار نیروهای پلیس جنایی کشورمان قرار دارد، در نتیجه حاصله موثر خواهد بود. آشنایی مأمورین بررسی صحنه قتل با روش های بسته بندی وارسال یا انتقال مدارک به آزمایشگاه جنایی نیز از دیگر فاکتورهای است که می تواند آثار مثبت ومنفی بسیاری در مسیر رسیدگی پلیسی بر جای گذارد. اما صرف وجود مقداری خون یا مو یا سایر انواع دلایل در صحنه قتل وجمع آوری آن برای کشف راز ورمز واقعه کافی نیست وبدوندخالت آزمایشگاه های مجهز جنایی نمی توان کاری از پیش برد. وجود دستگاه های مدرن وپیشرفته آزمایشگاهی مثل میکروسکپ الکترونیکی ودستگاه تشخیص هویت ژنتیکی DNA کارشناسان را قادر می سازد تا دلایل ومدارک جمع آوری شده از صحنه های قتل را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارداده وبا تفسیر نتایج حاصله سر نخ هایی را در اختیار کار آگاهان که مسئولیت اصلی پی جویی قتل به عهده آنهاست قرار دهند.
افسانه های به یادماندنی بسیاری در باره پلیس وکارآگاهان وجود دارد. فیلم ها وسریال های بسیاری درباره کارآگاهان تهیه شده وتحقیقات جنایی یا پی جویی قتل را کاری مهیج وخطرناک جلوه داده اند که با تیر اندازی وتعقیب وگریز اتومبیل ها ودست وپنجه نرم کردن با مجرمین همراه است. اما آنچه عملاً کارآگاهان انجام می دهند یا تصویری که ازآنان دررسانه های گروهی ترسیم می شودکاملاً متفاوت است. پی جویی قتل کاری خسته کننده وملال آور است اما کارآگاهان با کار فشرده وشبانه روزی خود پرونده های قتل بسیاری را کشف می کنند. آنها با جمع بندی نتایج حاصله از آزمایشات کالبد شکافی وسایر اطلاعات به دست آمده فرضیه یا فرضیه های را برای پی جویی موفقیت آمیز قتل وشناسایی ودستگیری قاتل در ذهن خود طرح می کنند. بدیهی است که روش های دیگر از قبیل حشره شناسی جنایی،دندان شناسی جنایی،روانشناسی جنایی وغیره نیز در صورت نیاز می تواننددرجهت پیگیری موضوع به مأمورین پلیس مساعدت های فراوانی بنمایند.(پرویزی،1379،ص72).
2-6-17- اقدامات اساسی در تحقیقات راجع به پروندهای قتل:
د ربرخی از وقایع مرگ، چگونگی وقوع، مبهم یا غیر طبیعی است وضرورت دارد پیرامون موضوع تحقیقات لازم انجام شود تا با مشخص شدن نحوه وقوع ورفع نکات مبهم، چنانچه جرم، قصور یا سهل انگاری صورت گرفته با تحقیقات لازم وشناسایی دستگیری مجرمین یا افراد مقصر،زمینه استیفای حقوق اولیای دم واجرای احکام قانونی فراهم آید.علیرغم اینکه هر پرونده قتل یا مرگ مشکوک وضعیت وشرایط خاص خود را دارد وبه تبع شرایط مذکور، پیگیری هر موضوع با موضوع دیگر تفاوت هایی خواهد داشت، اما بعضی اقدامات تحقیقی، از ارکان اساسی ومهم تحقیق محسوب می شود که عدم انجام هر یک از آنها در زمان لازم، ممکن است موجب لطمات وآسیب های جدی بر امور مر بوطه شده وموجب عدم کشف موضوع، تأخیر در کشف یا ابهامات شاخص واساسی در تعیین نحوه وقوع شود.بنابه مراتب فوق فهرست حداقل اقدامات اساسی ونکات قابل توجه در پیگیری پرونده های قتل به شرح زیر اعلام می شود:
1- اصول کلی:
1-1)پیگیری کلیه پرونده های قتل ومرگ مشکوک به جنایت، برابر دستورالعمل های صادره بر عهده یگان های اجرایی آگاهی است. تأکید می شود در مواردی که متهم به قتل در مراحل اول تحقیق یا درصحنه دستگیرشده ومعترف به اتهام منتسبه باشد، ضرورت دارد تحقیقات تکمیلی توسط آگاهی صورت پذیرد تا با جمع آوری مستندات ودلایل از بروز ابهام در مراحل بعدی تحقیق جلوگیری به عمل آید. چنانچه در شهرستانی، بر اساس تصمیمات مراجع قضایی، پرونده های قتل با تأخیر به آگاهی ارسال شود، یا به لحاظ کشف موضوع در مراحل اولیه، موضوع به آگاهی ارجاع نشود ضروری است از سوی فرماندهان مربوطه هماهنگی لازم با روسای دادگستری به عمل آید تا نسبت به رفع این معضل اقدام شود.
1-2)حضورمراجع غیر مسئول در صحنه یکی از عوامل تغییر دهنده وآلوده کننده به شمار می آید. لذا صرفاً حضور افراد مسئول شامل مرجع قضایی، پزشک قانونی، کارشناس یا کارشناسان تشخیص هویت وکارشناس آگاهی در صحنه مجاز بوده وباید از حضور سایرین اعم از مراجع رسمی، بستگان وآشنایان قربانی وخبرنگارها در صحنه قتل که ممکن است به روند تحقیقات آسیب برساند، جلوگیری شود. قابل ذکر می داند وظیفه اصلی کارشناس آگاهی کشف جرم است ومصاحبه وخبر ر سانی، دلجویی از بازماندگان، ادای احترام به مسئولینی که در محل حضور می یابند و… برعهده وی نیست.
1-3)حضور کارشناس آگاهی در صحنه قتل، الزامی است وکلیه دوایر وشعبات رسیدگی به جرایم قتل باید در تمام ساعات شبانه روز آمادگی اعزام کارشناس به صحنه های قتل را داشته باشند.
1-4)حضور عوامل تشخیص هویت به منظوربررسی صحنه واقدامات مقتضی در خصوص جمع آوری وثبت آثار الز امی است وادارات مربوطه باید آمادگی اعزام اکیپ

دیدگاهتان را بنویسید