خرید و دانلود پایان نامه سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

زمانی تقسیم و بدین ترتیب شیوع جرائم مربوط به موادمخدر محاسبه می‌‌شود.
3-5-2-1-3- شیوع اقدام به خودکشی
اقدام به خودکشی عملی است آگاهانه و عمدی که اشخاص معمولاً به منظورهایی از وضعیتی دشوار و غیرقابل تحمل به آن اقدام می‌کنند فرمول محاسباتی به این صورت می‌باشد یعنی تعداد موارد اقدام به خودکشی ثبت شده در بازه زمانی یک ساله بر تعداد کل جمعیت در همان بازه زمانی تقسیم و بدین ترتیب شیوع اقدام به خودکشی محاسبه می‌شود و همینطور می‌توان تعداد رویدادهای موردنظر را در مقیاس 000/10 یا 000/100 نفر نیز گزارش نمود.
همه افراد می‌توانند در شرایط ویژه در معرض خطر خودکشی قرار بگیرند اما برخی از گروه‌ها مثل کودکان، نوجوانان، سالمندان و زنان در اقدام به خودکشی موفق درصد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند در این خصوص تعداد موارد خودکشی ثبت شده در بازه زمانی یکساله بر تعداد کل جمعیت در همان بازه تقسیم و بدین ترتیبشیوع خودکشی موفق محاسبه می‌شود.

3-5-2-1-4- شیوع کودک آزاری
سلامت کودکان و نوجوانان یکی از اولویت اصلی در همه‌ی کشورهاست. زیرا نام آنان امروز است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است. در عین حال نام دیگر آنان «فردا» است چون آینده هر کشور متکی به آنان است. از آسیبهایی که از کودک آزاری بروز می‌نماید می‌تواند به پرخاشگری، اختلال در حافظه و اختلالات گفتاری، اختلال در رشد ذهنی و احساس حقارت اشاره نمود. بنابراین داشتن آمار دقیق و صحیح می‌تواند در پیشگیری از بروز انواع کودک آزاری (جسمی، جنسی، غفلت و بی‌توجهی عاطفی) و تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پایه و اساس قرار گیرد برای محاسبه شیوع کودک آزاری وزارت رفاه تعداد موارد کودک آزاری ثبت شده در بازه زمانی یک ساله بر تعداد کل جمعیت در همان بازه زمانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شدید

خط فقر شدید یعنی کسانی که میزان هزینه انجام شده آنها برای تأمین سبد غذائی تأمین کننده حداقل کالری مورد نیاز روزانه کافی نباشد.
3-5-3-1- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان متولی این امر سالانه با جمع‌آوری اطلاعات صحیح و دقیق از سازمانهای تابعه خود و همینطور از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران و گزارش‌های موردی در جهت محاسبه این شاخص بر اساس داده‌های موجود و فرمولهای ارائه شده نسبت به ارائه گزارش اقدام می‌کند فرمول محاسباتی به این صورت است که تعداد کل افراد جامعه بر تعداد افراد زیر خط فقر شدید تقسیم می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-4- عنوان شاخص بیمه اجتماعی
مؤلفه این شاخص پوشش همگانی بیمه اجتماعی و پایداری صندوقهای بیمه‌ای و وضعیت معشیت مردم می‌باشد. گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، استقرار نظام هماهنگ و متناسب بیمه و تمرکز در سرمایه‌گذار و بهره‌برداری از ذخایر بیمه‌ای از اهداف ایجاد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد این سازمان در حال حاضر تحت نظر کنترل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد.
3-5-4-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن
ضریب نفوذ بیمه اجتماعی: تعداد افراد بیمه شده اصلی به کل افرادی که می‌بایست بیمه شوند نسبت منابع به مصارف صندوقهای بیمه‌ای: این متغیر نشان‌دهنده وضعیت صندوقهای بیمه‌ای از لحاظ منابع و مصارف می‌باشد و در صورتی که نسبت آنها به مصارفشان کمتر از یک باشد صندوقها در وضعیت بحرانی قرار خواهد گرفت.
نسبت میانگین دریافتی مستمری بگیران به میانگین سطح معشیت جامعه وضعیت میزان دریافتی مستمری بگیران نسبت به جامعه را نشان می‌دهد.
به مصارفشان کمتر از یک باشد صندوقها در وضعیت بحرانی قرار خواهد گرفت.
نسبت میانگین دریافتی مستمری بگیران به میانگین سطح معشیت جامعه وضعیت میزان دریافتی مستمری بگیران نسبت به جامعه را نشان می‌دهد.

3-5-4-2- فرآیند محاسبه شاخص
از طریق بانک اطلاعات ایرانیان و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌ای احصاء می‌گردد. منبع جمع‌آوری اطلاعات و گزارشات و همین‌طور سنجش این شاخص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد که از طریق دریافت اطلاعات از سازمانها تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری صندوق‌های بیمه‌ای و مرکز آمار، سالانه اقدام به ارائه گزارش می‌کند.
3-5-5- عنوان شاخص: بیمه درمان
مؤلفه‌های این شاخص پوشش همگانی بیمه درمانی و میزان مشارکت مردم در بخش سلامت در سطح کشور و هزینه‌های کمرشکن درمانی می‌باشد.
3-5-5-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن
– ضریب نفوذ بیمه‌های درمانی: تعداد افراد بیمه شده اصلی و تبعی به کل افراد جامعه.
– میزان پرداخت از جیب مردم: این فرمول میزان مشارکت مردم در تأمین هزینه بخش سلامت را نشان می‌دهد.
– هزینه کمرشکن درمانی: این فرمول جمعیتی که هزینه‌های درمانی آنها به بیش از 40 درصد هزینه‌های خانوار بیشتر می‌شود را نشان می‌دهد.

3-5-5-2- فرآیند محاسبه شاخص
از طریق اطلاعات ارائه شده و محاسبه فرمولها مربوطه و همچنین بانک اطلاعات ایرانیان احصاء می‌گردد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سالانه با اخذ گزارش از سازمان خدمات درمانی کشور اقدام به سنجش این شاخص می‌کند.
3-6- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری
3-6-1- در حوزه عمومی
الف: تلاش در تشکیل سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح و بهنگام پایه و اساس تمام تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در هرسطح از نظام یا سازمان می‌باشد. در این زمینه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دچار عدم انسجام و پراکندگی در آمار و اطلاعات به ویژه در سه بخش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی می‌باشد، لذا اطلاعات پایه موردنیاز در زمینه فقر، تعداد افراد زیر خط فقر، رفاه و تأمین اجتماعی، جرایم و… به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح وجود ندارد. مشکل دیگر وجود هم‌پوشانی‌های متعدد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و نبود ارتباط منسجم و منطقی بین سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی می‌باشد. به نظر می‌رسد تشکیل سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بتواند امکان پاسخگویی و برنامه‌ریزی صحیح را با توجه به نیازها و امکانات برای گروه‌های هدف فراهم آورد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درباره تقسیم وجود به واجب و ممکن و اندیشه اسلامی

ب: تلاش در جهت ایجاد و احیای سرمایه اجتماعی
با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن در کیفیت انجام هرگونه فعالیت اجتماعی به ویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و زیانهای ناشی از فقدان این سرمایه که در عواملی چون کارایی و بهره‌وری پایین، تمرکزگرایی و نبود بستر مناسب برای واگذاری امور به مردم متبلور می‌شود، تلاش جهت ایجاد و یا احیای سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از کلیدی‌ترین نیازهای این حوزه در جهت اجرای برنامه‌های مدنظر است. (سرمایه اجتماعی منبعی است جهت تسهیل و کاهش هزینه کنش جمعی که شامل مؤلفه‌هایی چون اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است.)
ج: مهار تورم
وجود تورم اقتصادی و افزایش فزاینده قیمتها طی چندین دهه و به ویژه در سالهای اخیر موجب کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در گروه‌ها و اقشار حقوق بگیر و آسیب‌پذیر شده است. این موضوع موجبات افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، ناکارآمدی نظام پرداختهای بیمه‌ای و افزایش افراد زیر خط فقر را فراهم و به تبع موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و… شده است. لذا موضوع تورم و مهار آن می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای در کارایی نظام بیمه‌ای و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
د: توجه به وضعیت عملکرد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
هرسازمانی جهت ارتقاء وضعیت عملکرد و بهره‌وری خود نیازمند توجه به ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، بهبود ساختار و روش‌های انجام کار، ارتقاء کیفیت مدیریت و استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین می‌باشد، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از این امر مستثنی نبوده و توجه به موارد فوق می‌تواند کمک شایانی به ارتقاء کارایی و اثربخشی برنامه‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نماید.

3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی
الف: کنترل آسیب‌های اجتماعی
فقدان آمار و اطلاعات دقیق و به روز، برنامه‌ها و سیاست‌های هماهنگ در زمینه آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌های مستعد برای افزایش شیوع و بروز آسیب‌های اجتماعی به دلیل جوان بودن جمعیت و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده، شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه نشین و آمار روز افزون آسیب‌های اجتماعی مثا اعتیاد، جرم، خشونت و… از جمله مسائل مهمی هستند که نیازمند رسیدگی به آن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد توجه ویژه به مبحث آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی صحیح در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف اصلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باشد.
ب: توزیع ثروت و یارانه‌ها
پدیده فقر و توزیع نابرابر درآمد که خود ناشی از عوامبل متعددی است بیشتر گریبان‌گیر جمعیتی است که به نوعی متقاضی و یا مشمول دریافت خدمات حمایتی می‌باشند. توزیع نابرابردرآمدها در کشور نشانگر فاصله عمیق سهم درآمدی دهک بالا در مقابل سهم اندک دهک پایین می‌باشد. نکته جالب توجه آن است که دهک‌های پایین درآمدی در سطح کشور غالباً زنان و کودکان و افراد ناتوان می‌باشند و آمارها نشان می‌دهد نسبت هزینه دهک درآمدی دهم به اول 18 برابر و میزان بهره‌مندی سه دهک درآمدی بالا از یارانه‌های پرداختی دولت به میزان حدود 65 تا 75 درصد می‌باشد که نشانگر توزیع کاملاً ناعادلانه درآمدها در بین دهک‌های درآمدی می‌باشد، لذا با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد هدفمند نمودن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و توانمندسازی فقرا می بایست در اولویت اهداف و راهبردها و برنامه‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد.
ج: حمایت از افراد زیر خط فقر و مدیریت صحیح حمایت از آنها
بر طبق آخرین آمار در ایران نزدیک به شش میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند که از این تعداد (1645940) خانوار برابر با (4150500) نفر تحت پوشش کمیته امداد و 456565) خانوار برابر با (1826620) نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، این آمار تنها افراد تحت پوشش این دو نهاد رسمی را نمایش می‌دهد و قطعاً تعداد افراد نیازمند به خدمات حمایتی فراتر از این عدد است. وجود افراد پشت نوبت و در حال بررسی برای دریافت خدمات از این نهادهای حمایتی خود مؤید این امر است. طبق آمار سال 85 فقط در کمیته امداد امام خمینی (60568) خانوار برابر (204424) نفر در نوبت حمایت و (85147) خانوار برابر با (340580) نفر در حال تحقیق برای احراز شرایط جهت قرار گرفتن در نوبت خدمات حمایتی قرار دارند. تعداد خانوارهای پشت نوبت بهزیستی نیز در سال 85 تقریباً برابر با (68000) خانوار معادل (267000) نفر است. بنابر آمار موجود و تنها در سال 85 تعداد (38632) خانوار به افراد تحت پوشش این دو نهاد حمایتی اضافه شده است که اگر متوسط بعد هر خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم (154528) نفر را شامل می‌شود. بدیهی است که بسیاری از افراد نیازمند هم هنوز شناسایی نشده یا از مراکز مردمی تأمین می‌شوند . آنچه که در این میان نگران کننده است، گسترش روز افزون افراد نیازمند به خدمات حمایتی است که در آن ما شاهد افزایش روزانه تقاضای افراد نیازمند جهت قرار گرفتن در پوشش چتر سازمان‌های حمایتی هستیم.
وجود رویکردهای سنتی در اداره امور سازمان‌های حمایتی، عدم تناسب بسته‌های خدماتی ارائه شده به افراد تحت پوشش با نیازهای و ضعف رویکرد توانمندسازی از جمله موارد برجسته‌ای است که به گسترش جمعیت زیر پوشش سازمان‌های حمایتی منجر می‌شود به همین منظور تلاش برای از بین بردن این نقاط ضعف و تبدیل آن به نقاط قوت از جمله مسایل اساسی در حوزه رفاه و تدمین اجتماعی است.
د: شناسایی دقیق خانوارهای لازم الحمایه
میزان کمک‌های ارائه شده به خانوارهای نیازمند، سطح پایینی از نیازهای معیشتی آنها را فراهم می‌آورد و میزان آن در حدی نیست که بتواند کفاف زندگی روزمره آنها را بدهد. همچنین تعداد زیادی از خانوارهایی که می‌بایست تحت حمایت

دیدگاهتان را بنویسید