مقاله با موضوع زنجیره تأمین، شبکه زنجیره، زنجیره تامین، تأمین کننده

استفاده از عملگر انتخاب تورنومنت دو- دویی ذخیره و آرشیو کردن جوابهای نامغلوب که در مراحل قبلی الگوریتم بدست آمده اند (نخبه گرایی) . در الگوریتم NSGA-II از میان جوابهای هر نسل، تعدادی... متن کامل

مقاله با موضوع ارزیابی کیفی، اندازه گیری عملکرد، الگوریتم ژنتیک، رتبه بندی

درنظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده ای که در حل مسائل چند هدفه به کمک الگوریتم های تکاملی وجود دارد، چگونگی ارزیابی کیفیت حل های نهایی آنها است، چرا که در اکثر موارد نمی توان به... متن کامل

مقاله با موضوع بهینه سازی، برنامه ریزی آرمانی، بهینه سازی چند هدفه، نرم افزار

ی توان معیار بهینگی در مسائل چند هدفه را تعریف نمود. نقاط توخالی که در شکل ۲-۶ رسم شده اند ویژگی منحصربه فردی نسبت به سایر نقاط در فضای تابع هدف دارند وآن این است که این نقاط مغلوب هیچ... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، بهینه سازی، شبکه زنجیره، بهینه سازی چند هدفه

این مسأله در محیط های نامعین پرداخته و روش های برنامه ریزی امکان پذیر را در این محیط مطالعه کردند. بررسی آن ها نشان داد به دلیل شرایط نامعین و وجود ریسک در چنین شبکه هایی نیاز مبرم به... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، شبکه زنجیره، حمل ونقل، الگوریتم ژنتیک

متمرکز، درک ابعاد ساختاری زنجیره تأمین پیش شرط لازم می باشد. به طور عمومی در زنجیره های تأمین دو بعدساختاری تعریف می گردد: ساختار افقی وساختار عمودی. ساختار افقی به سطوح سرتاسر... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تامین، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه سازی

ت زنجیره تامین کارا است. در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل داده می شوند. جهت کاهش هزینه و... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدل پیشنهادی

درگیر شویم، تا درنهایت محصولی با یک شاخص کیفی تولید کنیم که هم هزینه های زنجیره مینیمم شود و هم کیفیت ماکزیمم گردد که در نهایت رضایت مشتری را برای ما به همراه داشته باشد؟ ۱-۶-ساختار... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، نیروی انسانی، زنجیره تامین، رضایت مشتری

شکل۲-۵- شبکه زنجیره تأمین مختلط ۱۸ شکل ۲-۵.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف ۲۵ شکل۲-۶. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و ۲۶ شکل ۲-۷-نمایش حل های مناسب ۳۵ شکل ۳-۱-... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، انحراف معیار، تحلیل داده

که آیا روابطی که بر پایه نظریه ای معین بیان شده اند واقعیت دارند یا خیر. با آزمودن این روابط علمی و از طریق تحلیل آماری خواهیم توانست که ماهیت روابط خاص را تبیین کنیم؛ یا اینکه... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی محدودیت ها، بهای تمام شده، بورس اوراق بهادار، متغیر مستقل

نحوه ی انتخاب نمونه جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق انتخاب مشاهدات، با روش نمونه گیری محدود صورت گرفته است؛ این نوع... متن کامل