مقاله با موضوع زنجیره تأمین، شبکه زنجیره، حمل ونقل، الگوریتم ژنتیک

متمرکز، درک ابعاد ساختاری زنجیره تأمین پیش شرط لازم می باشد. به طور عمومی در زنجیره های تأمین دو بعدساختاری تعریف می گردد: ساختار افقی وساختار عمودی. ساختار افقی به سطوح سرتاسر... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تامین، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه سازی

ت زنجیره تامین کارا است. در یک زنجیره تامین ابتدا مواد خام ساخته می شوند، سپس کالاها در یک یا چند کارخانه تولید و در نهایت به عمده فروشی ها یا مشتری تحویل داده می شوند. جهت کاهش هزینه و... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، مدل پیشنهادی

درگیر شویم، تا درنهایت محصولی با یک شاخص کیفی تولید کنیم که هم هزینه های زنجیره مینیمم شود و هم کیفیت ماکزیمم گردد که در نهایت رضایت مشتری را برای ما به همراه داشته باشد؟ ۱-۶-ساختار... متن کامل

مقاله با موضوع زنجیره تأمین، نیروی انسانی، زنجیره تامین، رضایت مشتری

شکل۲-۵- شبکه زنجیره تأمین مختلط ۱۸ شکل ۲-۵.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف ۲۵ شکل۲-۶. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و ۲۶ شکل ۲-۷-نمایش حل های مناسب ۳۵ شکل ۳-۱-... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، انحراف معیار، تحلیل داده

که آیا روابطی که بر پایه نظریه ای معین بیان شده اند واقعیت دارند یا خیر. با آزمودن این روابط علمی و از طریق تحلیل آماری خواهیم توانست که ماهیت روابط خاص را تبیین کنیم؛ یا اینکه... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی محدودیت ها، بهای تمام شده، بورس اوراق بهادار، متغیر مستقل

نحوه ی انتخاب نمونه جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق انتخاب مشاهدات، با روش نمونه گیری محدود صورت گرفته است؛ این نوع... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی سرعت تعدیل، روش تحقیق، تقسیم بندی، تحقیقات بنیادی

یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد. برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی اهرم مالی، اندازه شرکت، ساختار سرمایه، جریان نقدی

مقایسه این دو پیش بینی با مدل های سری زمانی حاکی از آن بود که پیش بینی تحلیلگران هنگامی که قبل از پیش بینی مدیران اعلام شود، برمدل های سری زمانی برتری ندارد. معمولا” نسبت خطای پیش... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی پیش بینی مدیران، تصمیم گیری، بحران مالی، چسبندگی هزینه ها

(کاتر، تونا و ویسوکی، ۲۰۰۶). در آمریکا مدیران براین باورند که انتشار پیش بینی های مدیریت، بهتر از اقامه دعوای قضای، خواهد بود. در واقع انتشار پیش بینی ها را کاهنده ریسک حقوقی می دانند... متن کامل

پایان نامه با کلمات کلیدی تصمیم گیری، صورت های مالی، حسابرسی، رگرسیون

ه اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ درگزارشات پیش بینی خود، نرخ رشد هزینه های عملیاتی را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. وبلعکس زمانی که پیش بینی کاهش... متن کامل