دلایل مستند بر ضرورت وجود موسیقی در برنامه درسی

دلایل مستند بر ضرورت وجود موسیقی در برنامه درسی: * موسیقی آموختگان میانگین “درجه دقت” بالاتری را نسبت به موسیقی نیاموخته ها در مدرسه نشان می دهند. * دانش آموزان موسیقی آموخته ACT... متن کامل