تحقیق رایگان درباره پروتکل الحاقی

نام برد.در کنار مواضع دولت هایی نظیر انگلیس و فرانسه که به صورت صریح به امکان اقدام نظامی علیه داعش اشاره کردند، غالباً اصل همکاری بین المللی مورد تاکید همه شرکت کنندگان بوده است و... متن کامل

تحقیق رایگان درباره حقوق بین الملل بشر

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  سرزمین تحت کنترل هیچیک از طرف های درگیری نباشد؛ اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که... متن کامل

تحقیق رایگان درباره حقوق بشردوستانه

شوند و چنانچه درگیری مسلحانه، جنبه غیربین المللی داشته باشد، افراد بازداشت شده مشمول حمایت های مقرر در ماده 3 مشترک عهدنامه های چهارگانه، شرط مارتنس و تحت شرایطی، پروتکل دوم الحاقی... متن کامل

تحقیق رایگان درباره اقدامات تروریستی

ویژگی ها ـ سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی ـ واقعیتی است که دنیای امروز با بی توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت... متن کامل

تحقیق رایگان درباره توسل به زور

ط دارد، مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-1- تبیین تعاریف جنگ از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از حدود چهارهزار سال پیش از میلاد مسیح تاکنون جنگ مهم ترین وسیله ارتباط میان ملت ها... متن کامل

تحقیق رایگان درباره اقدامات تروریستی

2-2-4- انواع جنگ در اسلام با توجه به اهدافی که اسلام در جنگ دارد، می توان آن را به انواع گوناگون تقسیم نمود. جنگ داخلی در قلمرو کشور اسلامی، جنگ ابتدایی یا جهاد دعوت، جنگ تدافعی، جنگ... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت بین المللی

شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه پرداخته است. 5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014 در مبحث الزامات به مسئولیت و تکالیف دولت ها اشاره کرده، و از کشورها... متن کامل