دانلود پایان نامه درباره منابع اقتدار اخلاقی و سازگاری خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کودکان از اوائل زندگی، با موضوعات اخلاقی در خانواده روبه رو می شوند. ارتباط میان امیال و نیازهای کودک و موضوعات کنترل، رابطه... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره اعتیاد به مواد مخدر و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از طرفی آن روی سکه نیز باید دیده شود، همان گونه که فرد معتاد جهت تامین مواد خود به سرقت روی می آورد، سارق غیر معتاد نیز ممکن... متن کامل

قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ت – با استناد بند پ ماده 58 قانون جدید اگر محکوم یک بار از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر حق استفاده از آزادی مشروط را... متن کامل

تحقیق رایگان درباره برنامه های تلویزیونی و برنامه های تلویزیون

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بعد عاطفی ، روانی ، اجتماعی :افراد کمرو غالباً دچار اضطراب ، افسردگی و احساس تنهایی بوده ، در برقراری و حفظ پیوندهای عاطفی با... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع برقراری ارتباط با دانش آموزان و دیدگاه انسان گرایانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} خیلی از دانش آموزان در فاصله سالهای راهنمایی – دبیرستان دل به عشقهای زودرسی می دهند که سبب انحراف فعالیت های ذهنی آنها از... متن کامل

مقاله درمورد درمان نگهدارنده متادون و مولفه های سلامت روان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از آنجایی که بهزیستی روانشناختی از مولفه های ذکر شده تشکیل شده است و از سوی دیگر با توجه به برنامه دوازده قدمی معتادان گمنان... متن کامل

مقاله درمورد ویژگی های روان سنجی و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محاسبه نمره کل :برای به دست آوردن نمره کل آزمون نمره همه سوالات مقیاس را یا هم جمع کرده و بر تعداد سوالاتی که آزمودنی به آنها... متن کامل