ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

ارزش درک شده توسط مشتری و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ارزش درک شده: براساس نظر سوئینی و همکاران (1999) و اولاگا و چاکور (2001)، ارزش درکشده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرفکننده از یک... متن کامل

تحقیق با موضوع اهمیت ارزش ویژه برند و ارتباطات بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری: از این دیدگاه، ارزش ویژه برند بخشی از جاذبه یا دافعه محصول معین یک شرکت مشخص است که بوسیله بخش... متن کامل

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و مدل سازی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کیفیت خدمات یک جزء حیاتی از ادراکات مشتریان در مورد خدمات می باشد . عملکرد و کیفیت پارامترها هر یک از خدمات وابسته به... متن کامل

بازاریابی درونی و بازارگرایی و بازارگرایی و عملکرد سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطالعه ای باهدف بررسی تاثیر شیوه های بازاریابی داخلی ارائه شده توسط توانمندسازی، آموزش، رهبری و ایجاد انگیزه ، بر رضایت... متن کامل

پایان نامه با موضوع استراتژی‌های بازاریابی و ارتباطات بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3. پیش بینی هزینه‌ها 4. تحلیل هزینه‌ها، قیمت‌ها و خدمات رقبا5. انتخاب رویکرد و روش قیمت گذاری6. تعیین قیمت نهایی (سید جوادین،... متن کامل

پایان نامه با موضوع استراتژی‌های بازاریابی و استراتژی بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} استراتژی تحقیق و توسعه در بسیاری از سازمان‌ها، تلاش‌های تحقیق و توسعه برای اجرای کارآمد استراتژی بسیار ضروری است. این... متن کامل