پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در واقع باید گفت که دادگاه نورنبرگ یک دادگاه اشغالی برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون... متن کامل

مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و ترمینولوژی حقوق

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اما به نظر می رسد که حفاری علی الاصول توأم با کاوش است و لیکن لزوما همراه با آن نمی باشد و حرف «واو» مذکور در ماده، «واو عطف»... متن کامل

مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات مصوب

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز،قانونگذار در بند نهم ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 1362 عین عبارت ماده ی 127 مکرر ق.م.ع را در تعریف... متن کامل

قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} که در بحث ما بین دو فردی که هیچ رابطه قراردادی با هم ندارند مانند تولید کننده و مصرف کننده با واسطه، احترام به حیات مصرف کننده... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و مسئولیت بین المللی دولت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در 10 ژوئن 1944، نیروهای اشغالی آلمان دهکده دیستومو در منطقه ویوشائه را محاصره کردند. این نیروها به طور ظالمانه و وحشیانه ای به... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و اعلامیه جهانی حقوق بشر

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دیوان بین المللی دادگستری نیز هر یک از این سطوح را به طورمجزا مورد بررسی قرارداد. مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون تأمین اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ــــــــــــ . تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386.ستوده تهرانی،... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت مدنی قضات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} باریکلو، علیرضا. مسئولیت مدنی، نشرمیزان، چاپ اول، زمستان 1385.برمینگهام، ورا. شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه... متن کامل

تحقیق رایگان درباره ضمانت اجرای قانونی و انواع مسئولیت مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2ـ تحقق مسئولیت انتظامی، منوط به عدم رعایت مقررات انضباطی و اداری سازمان متبوع و در نتیجه ایراد ضرر به آن سازمان می‌باشد... متن کامل

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و حقوق مالی و غیر مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} حمایت حقوقی از زنان را می توان در دو قسمت اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد... متن کامل