مقاله درمورد عناصر تشکیل دهنده ی جرم و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار قانون تعزیرات در سال 1362 بند چهارم ماده 47 این قانون را به موضوع قاچاق اموال فرهنگی-تاریخی اختصاص داد و مقرر می داشت:... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مفاد ماده 656 قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده 226 قانون مجازات عمومی سابق است که گستردگی و شیوع سرقت های تعزیری منتهی به... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مقرون به آزار یا تهدید و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون این که بحثی از شروع به جرم سرقت شود در موردی سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود طبق... متن کامل