فناوری اطلاعات و ارتباطات و مفهوم ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 26 نادری و همکاران (1390):”بررسی رابطه بین درک ویژگیهای برند وایجاد وفاداری یا تصمیم به خرید مجدد مشتریان در صنعت خدمات بیمه... متن کامل

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع رضایتمندی مشتریان و موقعیت جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} عدم قطعیت در همه ارکان تولید از جمله زمان فرآیندهای تولیدی، میزان تقاضا، زمان تدارک تولید، زمان تدارک در زنجیره تأمین،... متن کامل

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تعیین میزان سطح بازاریابی داخلی بانک سپه سوالات یا فرضیه های تحقیق : بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات ر ابطه مثبت وجود دارد... متن کامل