مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن... متن کامل

مقاله اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در چارچوب حقوق معاهدات دولت های درگیر در این مساله، دارای تعهدی درخصوص منع استفاده زیانبار از سرزمین خود برعهده ندارند.... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اصل حاکمیت اراده و انعقاد قرارداد

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} وعده‏ی یک جانبه انعقاد قرارداد بر دو قسم است: جایی که یکی از دو طرف مفاد عقد نهایی و شرایط آن را انشاء می‏کند و وقوع عقد را... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف) تجارت خدمات بین کشورهای عضو.ب) حمایت از مالکیت معنوی.ج) برخورد قانونی با کشورهایی که از دامینگ وسوبسید (یارانه) جهت تقویت... متن کامل

دانلود پایان نامه رشد و توسعه اقتصادی و سیستم های اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بیمه غیر عمر یا عمومی( در امریکا بیمه حوادث/ املاک) که به دو نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی – برای نمونه بیمه مسکن و بیمه... متن کامل