مقاله صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام و مفهوم و ماهیت انگیزه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بدین ترتیب ممکن است درمواردی بزهکار به عنوان مرتکب جرم مستقل ساختن کلیدیا هروسیله ای برای ارتکاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر و تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه در خصوص موثر دانستن انگیزه در تحقق جرم و مسئولیت کیفری ناشی از آن، بین... متن کامل

پایان نامه درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و حل و فصل اختلافات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین از موانع دیگر که در خصوص جبران خسارت مطرح گردیده است این است که آیا این حق، حقی شخصی است بدین معنا که آیا خود شخص زیان... متن کامل

پایان نامه درمورد مسئولیت بین المللی و دانشگاه شهید بهشتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} رینیش، آگوست، 1387، رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولت ها از اقدامات اجرایی، ترجمه امیرساعد وکیل، مجله حقوقی، نشریه... متن کامل

پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات و مخاصمات مسلحانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این خسارت نوعی غرامت مالی است که هدف از آن بازدارندگی و تنبیه مرتکب جرم است و در نظام حقوقی کامن لا متداول است. اثر این نوع... متن کامل

تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و مبانی مسئولیت مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در خصوص وظیفه آموزش مربی و معلم باید آموزش لازم را در مورد خطرات قابل پیش‌بینی به بازیکنان و یا دانش‌آموزان بدهند و باید... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری و تفویض اختیار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به... متن کامل

تحقیق رایگان درباره قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} با حرفهای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفهای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه... متن کامل

پایان نامه استقلال مالی و دفاتر اسناد رسمی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار به جز مواد حمایتی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی و تمامیت معنوی زن در نظر گرفته است در برخی دیگر از جرایم نیز مواد... متن کامل