پایان نامه ارشد درباره اعتیاد به مواد مخدر و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از طرفی آن روی سکه نیز باید دیده شود، همان گونه که فرد معتاد جهت تامین مواد خود به سرقت روی می آورد، سارق غیر معتاد نیز ممکن... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید به عنوان فصلی مستقل درآمده است. عوامل سقوط مجازات عبارتند از: عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی،... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حکم2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم 3ـ... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات عمومی اصلاحی و محرومیت از حقوق اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} لیکن علی رغم معایبی که در قانون سال 1304 وجود داشت نحوه به اعاده حیثیت رسیدن در جرایم سیاسی که مدت زمان کمتری را نسبت به جرایم... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برخی از قوانین جزایی حتی پس از آنکه بزهکار دوران مجازات تحمیلی را به پایان رساند تا مدتهای مدیدی چون سایه ای اورا تعقیب می... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد . علاوه بر مجازات... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع حمایت از بزه دیده و جرم و بزهکاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در راستای تأیید این موضوع حدیثی در باب قذف بدین شرح است : « … اسماعیل الهاشمی قال : سالت ابا عبدالله و ابا الحسن علیه السلام... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144 محو سابقه محکومیت 144 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146 5-1-نتیجه گیری: 147 ... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی و مطالعه کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اهداف تحقیقشناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛بیان اولیه ای که... متن کامل