تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و مدلسازی توانمندی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} به استنادسند چشم انداز افق 1404 و سیاست های کلی نظام اداری برنامه ششم توسعه در حال تدوین می باشد. این برنامه یک برنامه میان... متن کامل

مدلسازی توانمندی کارکنان و جریان ارتباطات در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} موضوع ارتباطات در سازمان در جهت توانمندسازی کارکنان از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت اولین و مهمترین وظیفه مدیر... متن کامل

مدلهای توانمندسازی کارکنان و مدلسازی توانمندی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2. رویکرد آینده‌نگری: که براساس آن، ابتدا تصویری از وضع مطلوب و آرمانی در نظر گرفته می‌شود و توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم... متن کامل

تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل سه شاخگی و مولفه ها و راهکارهای توانمندسازی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 33اعتمادکردن به دیگران به افراد اجازه می‌دهد با اعتماد به نفس و با روشی درست بدون ضایع کردن نیرویی برای حفاظت ازخود، برای بر... متن کامل

مقاله با موضوع مهارت برقراری ارتباط و تصمیم‌گیری استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} امروزه با پیشرفت‌هایی که در زمینه توسعه نرم‌افزارها صورت گرفته است و گرایشی که به سمت سیستم‌های شی‌گرا وجود دارد، سیستم... متن کامل

مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌های توانمندسازی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی؛2- پایین بودن اعتماد و اطمینان اعضای سازمان به یکدیگر؛3- نگرش نامناسب مدیران به... متن کامل

مقاله با موضوع توانمندسازی کارکنان و رفتار کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – برقراری یک رابطه مشاوره‌ای با کارکنان. (وتن، 1381، ص 42)2-1-13-6- کار تیمی :این پدیده به دلیل روحیه تعاون و هم افزایی، در... متن کامل

مقاله با موضوع توانمندسازی کارکنان و احساس معنی دار بودن

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نیاز به خودکنترلی وخودمختاری در رأس مقیاس قرار دارد و باتمایل کارکنان برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها به تعیین هدف‌ها و کار... متن کامل

مقاله با موضوع عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و سیستم مناسب ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بسترسازی اولیه و مناسب در محیط سازمان، اولین نیاز جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان است. در سازمان‌هایی که عوامل تاثیرگذار... متن کامل

مقاله با موضوع توانمندسازی کارکنان و مفهوم توانمندسازی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} -افراد توانمند نه فقط از امکانات انجام دادن برخی کارها برخوردار می‌شوند، بلکه اندیشه آنان درباره خود نیز با آنچه پیش از... متن کامل