پایان نامه ارشد درمورد ترمینولوژی حقوق و انصاف و عدالت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص239. 3- ساکت، محمدحسین(1376). شخصیت و اهلیت... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و فعالیت های اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم:تکالیف اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، توجه و توصیه های امام... متن کامل

پایان نامه رفتارهای ضد اجتماعی و نظریه های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دراین خصوص دیدگاه وی را می توان در زمره نخستین کوششهایی محسوب داشت که به بیان چگونگی اثرگذاری خود پنداره بر گرایشهای... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره امر به معروف و نهی از منکر و نظریه معاشرت های ترجیحی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} با توجه به آثار روانی و مادی مخرب زندان، یا حداقل ناموفق بودن برنامه های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره بی سازمانی اجتماعی و اختلالات رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نمودار شماره 2-28 وضعیت تابعیت مجرمین در نمودار 2-28 تابعیت نمونه آماری مشخص گردیده است. آمار حاصل شده حکایت از این دارد که از... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره اعتقادات مذهبی و وضعیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} وضعیت اجتماعی و اقتصادیبا توجه به اهمیت عوامل اجتماعی و اقتصادی بر جرم در این بخش به سنجش میزان تاثیر این دو دسته از عوامل بر... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ناسازگاری اجتماعی و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن حضور پدر و مادر در خانواده به عنوان نقطه اتکاء و همچنین الگوی اصلی جهت رفتار... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره محدوده زمانی و مکانی و سیاست جنایی ایران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس ماده 5 این لایحه شورای استانی پیشگیری از بزهکاری با حضور مقامات و مسئولان عالی استان به ریاست رئیس دادگستری استان... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تعریف و ماهیت پیشگیری و راه های جبران خسارت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پرداخت غرامتدولتی: از گذر خزانه دولت یا صندوق ذخیره دولتی عمومی: از گذر دیگر منبع عمومیفردی: به منزله یکی از راه های جبران... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی و نظریه یادگیری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محققان مکتب شیکاگو با الهام از اندیشه مطالعه گیاهان و جانوران در عادت طبیعی شان تلاش نمودند تا اکولوژی انسانی را ارائه کنند... متن کامل