تحقیق درباره قانون دفاتر اسناد رسمی و معاملات با حق استرداد

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ث) کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می کنند و تقاضای ثبت آن را می نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی... متن کامل

امر به معروف و نهی از منکر و قانون جدید مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جزای نقدی در زمره مجازات‏های مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری یا اختیاری... متن کامل

اقدامات تأمینی و تربیتی و اصل قانونی بودن جرایم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چیده مقدمه وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات مقرر در ماده

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چنانچه مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نیافتد و هدف مجازات که اصلاح و بازسازی فرد... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و محاربه و افساد فی الارض

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجع ذی صلاح باشد . علاوه بر مجازات... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1-3-اعمال مجازاتمنظور از اعمال مجازات به عنوان یکی از آثار محکومیت کیفری ضمانت اجرایی است که جامعه در راستای حفظ ارزشهای خود... متن کامل