پایان نامه فناوری اطلاعات و انقلاب اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- غدیر مبارک – نجف اشرف در شور و شادی عید ولایت و امامت – آذین بندی و چراغانی ایران اسلامی در عید غدیر 2- تشییع باشکوه... متن کامل

تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،... متن کامل

پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار کیفری بسیاری از کشورها به دلیل زن بودن بزه دیده و تشدید کیفر بزه کاران توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط... متن کامل

پایان نامه قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به اعتراض

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطابق قسمت اخیر ماده 18 اصلاحی درخواست اعمال ماده مذکور صرفاً نسبت به آن دسته از آرائی که لزوماً از سوی دادگاه‌ها اعم از... متن کامل

پایان نامه قانون مجازات اسلامی و دیوان عالی کشور

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که... متن کامل

پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} رابعاً: مطابق قاعده حقوقی (الجَمعّ مِهما اِمکَن اولی مِن الطرح) به نظر جمع دو قانون با اصول و قواعد حقوقی سازگار تر می باشد... متن کامل

پایان نامه اعتبار امر مختومه و اعتبار امر مختوم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چنانچه متقاضی اعاده دادرسی با استناد به یکی از موارد تقاضای خویش را مطرح نماید آیا شعب دیوان عالی کشور در صورت عدم انطباق... متن کامل

دانلود مقاله قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و اصل قانونی بودن جرایم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چکیده انگلیسی 159 چیده مقدمهوظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار... متن کامل

قانون جدید مجازات اسلامی و قوانین و مقررات خاص

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید2-5-1 شروع به جرم شروع به جرم یعنی، عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود... متن کامل