ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

استراتژی های بازاریابی و لیگ برتر فوتبال ایران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جذب و حفظ مشتریانجلیلیان (1383) در پژوهشی با عنوان توصیف وضعیت باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب... متن کامل

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان و مدل ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شکل 2- 31: مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011)فرایند مدیریت استراتژیک برندمدیریت استراتژیک برند به مفهوم... متن کامل

مدل مدیریت استراتژیک برند و لیگ برتر فوتبال ایران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فوتبال با داشتن بیش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال، 207 هزار فوتبالیست حرفه ای، 245 میلیون بازیکن آماتور و 3.4 میلیارد... متن کامل

تحقیق با موضوع شیوه نمونهگیری و ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-2-3-4838/0اعتبار برند5-6-7-8-9-10794/0تصویر برند سبز11-12-13-14785/0ارزش درک شده برند سبز15-16-17-18756/0ارزش ویژه برند سبز19-20-21-22812/0با توجه به اینکه... متن کامل

تحقیق با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و اصول بازاریابی سبز

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} متغیرهای تحقیقیو شان چن و چینگ اِچ سان چانگ2012کیفیت درک شده سبزآگاهی برند سبزرسیک درک شده سبزارزش ویژه برند سبز4- مقالهای با... متن کامل

تحقیق با موضوع بررسی اسناد و مدارک و ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تصویر برند سبزرضایت برند سبزاعتماد برند سبزآگاهی برند سبزسطح درآمد، سطح تحصیلات، سن و جنسیتترجیح برند سبزفصل سوّمروش اجرای... متن کامل

تحقیق با موضوع اهمیت ارزش ویژه برند و ارتباطات بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- ارزش ویژه مبتنی بر مشتری: از این دیدگاه، ارزش ویژه برند بخشی از جاذبه یا دافعه محصول معین یک شرکت مشخص است که بوسیله بخش... متن کامل

تحقیق با موضوع مفهوم ارزش ویژه برند و تعریف ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3. مزایای مرتبط طبیعی ریشه در احساسات و هیجاناتی دارند که از طریق تماس با طبیعت تجربه میگردد. این موارد نتیجه هیجان “تمایل... متن کامل

تحقیق با موضوع تاریخچه بازاریابی سبز و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ارزش ویژه برند سبز ارزش ویژه برند سبز بهعنوان افزایش یا کاهش دهندهی ارزش ارائه شده کالاها و خدمات دوستدار محیطی (Chen, 2010)، بر... متن کامل