پایان نامه دیوان بین المللی کیفری و سازمان همکاری اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 8. هـندو در برمه: اصل دین هندو با دین رسمی بودایی برمه چندان فرقی ندارد، اما‌ این‌ دو‌ در بعضی از اعتقادها و فرهنگها با... متن کامل

مقاله دیوان بین المللی دادگستری و مسئولیت بین المللی دولت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اندیشمندان حقوق بین الملل تعاریف متعددی از نظام مسئولیت بین المللی ارائه نموده اند، ما درذیل به برخی از این تعاریف مختصر... متن کامل

پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات و مخاصمات مسلحانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این خسارت نوعی غرامت مالی است که هدف از آن بازدارندگی و تنبیه مرتکب جرم است و در نظام حقوقی کامن لا متداول است. اثر این نوع... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف)دولت ناقض قواعد آمره قانوناً نمی تواند انتظار بهره مندی از حق مصونیت داشته باشد. بنابراین، فرض بر اسقاط ضمنی آن حق است... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5) قضیه جونزرونالد جونز یک تبعه دولت انگلستان و متخصص در امور مالیاتی بود. در تاریخ 15 مارس 2001 در حالی که برای خرید سیگار بیرون... متن کامل

مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت مدنی قضات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ــــــــــــ . دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران نشر مشعل آزادی، ج 1- 1357. جلیل‌وند، یحیی. مسئولیت مدنی قضات و دولت، چاپ... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت مدنی قضات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} باریکلو، علیرضا. مسئولیت مدنی، نشرمیزان، چاپ اول، زمستان 1385.برمینگهام، ورا. شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه... متن کامل

مسئولیت کیفری و انجام معامله

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از... متن کامل

مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت غیر قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2ـ4. استادیوم ورزشىاستادیوم که از یک کلمه یونانى قدیمى مشتق شده سازه‏اى بیضى یا دایره‏اى شکل است و معمولاً روباز که ویژه... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت قراردادی و انعقاد قرارداد

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} البته، خودداری از انجام عمل، زمانی می‌تواند تقصیر محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتی شده باشد. تکلیفی که عدم رعایت آن... متن کامل