دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و عدالت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – مقدسی، محمد باقر و فرجیها ، محمد – رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان – مجله آموزه های حقوقی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی –... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- ابراهیم پور ، حسین ، اهداف مجازات در رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی ، نشریه معرفت 2- چرماک، استیون، پلیس، دادگاه و زندان در... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات زیر به منظور به حداقل رسانیدن آثار منفی رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری پیشنهاد می گردد... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی و مکاتب دفاع اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر... متن کامل

پایان نامه کنوانسیون سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و... متن کامل

تحقیق درباره بازدارندگی از جرم و اعتبار امر مختومه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کیفرها در حقوق کیفری دارای ویژگی هایی هستند که عبارتند از: الف) رنج آوری آنها ب) رسوا کنندگی آنها ج) معین بودن آنها د) قطعی بودن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی و نظریه های زیست شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3-1-2-4- عامل به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بـــزهکاری نقش مؤثری ایفاء نماید عامل گویند. بدیهی است... متن کامل

پایان نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این پناهگاهها یک پاسخ فمنیستی به شکلی بوده که از سوی کارگزاران اجرای عدالت کیفری مثل پلیس و دادگاهها نادیده گرفته شده است،... متن کامل

پایان نامه نظام عدالت کیفری و خشونت در خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در مجموع نگاه سیاسی به خشونت علیه زنان به طور عمده به حاکمیت مردانه در بیشتر نهادهای اجتماعی باز می گردد. با بررسی اینگونه... متن کامل

پایان نامه با موضوع رسانه‌های جمعی و احساس امنیت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-49- پیشینه تحقیق:1- پیشینه داخلی:پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس امنیت با تاکید بر اقدامات پلیسی ... متن کامل