منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این پژوهش ویژگی‌هایی از شرکت که در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که با سیاست افشای شرکت همبستگی دارد، به عنوان... متن کامل

پایان نامه درمورد شرکت های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2. بتا(ریسک) :هرشرکتی دارای ریسک سیستماتیک است که برداراییهای آن اثر میگذارد و تنوع پذیر نمیباشد. یک سرمایه گذار ریسک گریز و... متن کامل

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و انتظار سرمایه گذاران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس رفتار و عملکرد سرمایه گذار ریسک گریز، یک حالت تعادل ضمنی بین ریسک و بازده مورد انتظار برای هر سهم وجود دارد که در... متن کامل

معیار ارزش افزوده اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-3-2-8 هزینه سهام عادیعبارت است از؛ حداقل بازدهی که شرکت، از سرمایه گذاری های انجام شده توسط سهام عادی، بدست می آورد تا... متن کامل

تحقیق رایگان درباره جریان آزاد اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اکنون ما می‌توانیم به منظور فهم بهتر شکل‌های ویژه گسترش نظارت روزمره و سازماندهی در زمان جدید به طور مستقیم به آثار آنتونی... متن کامل

تحقیق درباره نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظهکاری در گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قائمی و وطن پرست (1384) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارداده... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جعفری صمیمی و همکاران (1384)بررسی رابطه بین اندازه‌های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش... متن کامل

مقاله روش‌های اندازه‌گیری ریسک و متوسط قدر مطلق انحرافات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان‌هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه‌گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد. ریسک یک... متن کامل