پایان نامه ارشد درمورد مردم سالاری دینی و مطالعات فرهنگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697. – Cite . 2 3- Civitas. 1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی مشروطیت و انقلاب اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – سوره نساء، آیه 29. – نهج البلاغه، نامه47. – سوره بقره، آیه،256. – سوره اعراف، آیه 10. – سوره ملک، آیه 15.– سوره... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد ترمینولوژی حقوق و انقلاب اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. 4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا.... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} به نظر می رسد آزادی در اندیشه امام (ره)«حقی است الهی و ذاتی انسان، حقی برای انتخاب خود و سرنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اجتماعی و سیاسی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برخی از کارشناسان ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی،... متن کامل

پایان نامه با موضوع اخذ پورسانت در معاملات خارجی و شرکت پست جمهوری اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تمامی این نگرانی ها ما را مصمم می سازد که در تمامی سطوح سیاستگذاری اعم از سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست مدون، شفاف و... متن کامل

تحقیق با موضوع باورهای سیاسی و وظایف اخلاقی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مفهوم دلایل همگانی یا خرد همگانی تبیین می‌کند که وظایف اخلاقی شهروندان یک جامعه‌ی دموکراتیک چیست. تعبیری که راولز استفاده... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت در تصمیم گیری و غیر مطلق بودن حکومت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از سوی دیگر هر جامعه ای برای ایجاد نظم نیازمند قانون است زیرا قانون لازمه حیات اجتماعی است و افراد در حیطه قانون به یکدیگر... متن کامل

جاذبه های گردشگری و رسانه های جمعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} غذا– رستوران های کارائیبی در سراسر انگلیس وجود دارند– curried goat, fried dumplings, ackes– غذاهای جامائیکایی بیشترین پیشرفت را... متن کامل

قومیت های ایرانی و چندفرهنگ گرایی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 226.883197.161105.749800.61679.21940.8430.720منبع: (خبرگزاری فارس، 1392). جدول گردشگران ورودی سال 1391 ایران، گواه این مطلب است که قرابت فرهنگی می... متن کامل