پایان نامه ارشد درباره ایمان به معاد و دادگاه عدل الهی و علم و یقین به حقایق و معارف

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف – علم و یقین به حقایق و معارف: هر انسان مسلمانی ملزم است به حقایق و معرف مانند وجود خدا، معاد و پاداش و کیفر بر اساس ادله... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مقرون به آزار یا تهدید و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون این که بحثی از شروع به جرم سرقت شود در موردی سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود طبق... متن کامل

قانون جدید مجازات اسلامی و عوامل رافع مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ابتکار جدیدی به کار برده است. طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری... متن کامل

اقدامات تأمینی و تربیتی و اصل قانونی بودن جرایم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چیده مقدمه وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1-3-اعمال مجازاتمنظور از اعمال مجازات به عنوان یکی از آثار محکومیت کیفری ضمانت اجرایی است که جامعه در راستای حفظ ارزشهای خود... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم 3ـ... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه نفع اجتماعی و ضرورت دفاع در مقام اِعمال حق و تکلیف است. مبنای دفاع مشروع، رعایت... متن کامل

تحقیق درمورد تهدید علیه بهداشت عمومی و ضمانت های اجرای کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} « جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه ی اماکن به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست .... متن کامل