No Image

پایان نامه میزان تأثیر فعالیت های کانون های تربیتی بر رفع نیازهای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان شهر کرمان

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی […]

No Image

پایان نامه مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی              دانشگاه شهید چمران اهواز پردیس دانشگاهی  گروه روانشناسی تربیتی  عنوان:مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند […]