No Image

پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره راهنمایی

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تبریز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه علوم­تربیتی پایان­نامه کارشناسی­ارشد برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد در […]

No Image

پایان نامه مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی              دانشگاه شهید چمران اهواز پردیس دانشگاهی  گروه روانشناسی تربیتی  عنوان:مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند […]

No Image

پایان نامه بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه روانشناسیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی […]