No Image

پایان نامه بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی ورضایت […]

No Image

پایان نامه طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) برای کودکان مبتلا به درد مزمن و کارآزمایی بالینی آن در کودکان 7 تا 12 ساله 

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده علوم انسانیپایان نامه جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد ( M.A)روان شناسی بالینیعنوان طراحی مقدماتی پروتکل […]

No Image

پایان نامه تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و سوگیری توجه مثبت و منفی در دانشجویان افسرده

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش روانشناسیپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش عمومیتاثیر […]