ارزش درک شده توسط مشتری و مدل معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس مباحث حقوق بازرگانی، علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامت، واژه، حرف، عدد، طرح یا تصویر قراردادی که عامل ایجاد... متن کامل

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

معیارهای انتخاب عناصر برند و مدل ارزش ویژه برند

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} رابطه ، یکی از مهمترین عناصر میان مصرفکنندگان محصول است و عنصری مهم در منشور هویت برند است. در بعد تبلیغاتی یکی از اساسیترین... متن کامل

استراتژی بازاریابی و رفتار پس از خرید

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} منابع عمومی: شامل رسانههای جمعی، موسسات و شرکتهای اطلاعاتی؛منابع تجربی: شامل بررسی، ارزیابی و استفاده از کالا.بسته به نوع... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جز مرکزی: علاوه بر فلسفه برند در مدل مفرت و بورمن اجزای دیگری را باید برای تکمیل این بخش اضافه نمود از جمله اهداف برند، جایگاه... متن کامل

رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند و ارتباطات بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} رضایت مندی/وفاداری* ***پایداری*مطابق جدول 2-1 بیش‏ترین همخوانی با توجه به سنجه‏های پیشنهاد شده برای هر مدل در «کیفیت درک شده... متن کامل

تحقیق با موضوع استفاده از فناوری و فرآیند بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2- تولید سبز: تولید با استفاده از فناوریهایی که آلودگی را محدود و یا حذف می‌کنند و یا اثرات محیطی سودمندی دارند (زرین جوی... متن کامل