مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال 2000 در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است و در حال حاضر 166... متن کامل

پایان نامه دیوان بین المللی کیفری و سازمان همکاری اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 8. هـندو در برمه: اصل دین هندو با دین رسمی بودایی برمه چندان فرقی ندارد، اما‌ این‌ دو‌ در بعضی از اعتقادها و فرهنگها با... متن کامل

مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات مصوب

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز،قانونگذار در بند نهم ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 1362 عین عبارت ماده ی 127 مکرر ق.م.ع را در تعریف... متن کامل

مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار در این بند، نگرش خود را تغییر داده و مجازات تخریب اموال تاریخی را همانند ماده 127 ق.م.ع حبس از دو الی ده سال تعیین... متن کامل

صلح و امنیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} حقوق بین الملل بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که برای محدود کردن توسل به زور در زمان جنگ بین دولت های مختلف یا وقوع... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف)دولت ناقض قواعد آمره قانوناً نمی تواند انتظار بهره مندی از حق مصونیت داشته باشد. بنابراین، فرض بر اسقاط ضمنی آن حق است... متن کامل

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت مدنی قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} عبدی سیدکلایی، صادق. مبانی فقهی حقوقی شرط عدم مسئولیت در قرارداد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، قم، دانشکده ادبیات... متن کامل

مسئولیت قراردادی و قهری و ضمانت اجرای قانونی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یک نظریه مبتنی بر تعدد این دو نوع مسئولیت می‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگلیسی درباره‌ی معیارهای تمایز بین دو نوع مسئولیت... متن کامل

تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و مبانی مسئولیت مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در خصوص وظیفه آموزش مربی و معلم باید آموزش لازم را در مورد خطرات قابل پیش‌بینی به بازیکنان و یا دانش‌آموزان بدهند و باید... متن کامل

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و حقوق مالی و غیر مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} حمایت حقوقی از زنان را می توان در دو قسمت اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد... متن کامل