تحقیق درباره قانون دفاتر اسناد رسمی و معاملات با حق استرداد

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ث) کلاهبرداران ثبتی که خود را متصرف ملکی وانمود می کنند و تقاضای ثبت آن را می نمایند. در کنار مجازات اصلی حبس به جزای نقدی... متن کامل

تحقیق درباره اقدامات تأمینی و تربیتی و رفتارهای ضد اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جزای نقدی تکمیلی اختیاری در اختیار دادگاه است که آن را اعمال کند یا نکند و در قانون معمولاً با لفظ(می تواند) بیان شده است.ب)... متن کامل

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و قانون راجع به مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} طبق قانون، مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‏شود. در توضیح مجازات تکمیلی می‏توان گفت: که دادگاه... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} به موجب ماده 3 آیین نامه سجل قضایی مصوب 2 / 11 / 84 سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایرانمقررات تکرار جرم در ماده 48 ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند که... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل 160 قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص:1ـ در مفهوم عام عامل و سبب هتک حیثیت اشخاص ناشی از عمل و اقدامات افراد دیگری است... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی و مطالعه کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اهداف تحقیقشناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛بیان اولیه ای که... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون مجازات عمومی و حقوق جزای عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برای شناختن مفهوم اعاده حیثیت ، ارایه تصویر ی روشن از این اصطلاح ومفاهیم مختلف آن لازم وضروری است چراکه این واژه در محیطهایی... متن کامل