مقاله تئوری توازن ثابت یا پایدار و هزینه‌های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1-2- نظریه‌های مودیلیانی و میلرمودیلیانی و میلر (1958) با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم... متن کامل