منابع تحقیق درباره سازمان بهداشت جهانی و ارزیابی کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کیفیت زندگی بشر از دیدگاه مور، به اضای نیزهای اساسی و اولیه بشر مانند: نیاز به سلامتی (یا احساس عدم بیماری)، حرکت، کارایی خوب... متن کامل

اندازه گیری ارزش ویژه برند و مدل ارزش ویژه برند آکر

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} انتخاب هویت‏های برند. برای این که ببینیم چگونه انتخاب اولیه هویت برند بر ارزش ویژه برند تاثیر می‏گذارد، اولین مسئله انتخاب... متن کامل

مقاله با موضوع رشد و توسعه اقتصادی و نهادهای آموزشی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – کاستن از تعهدات دولت در زمینه آموزش عالی و پزوهش‌های علمی– جلب هر چه بیشتر مشارکت و همکاری و همیاری و مردم در جلب... متن کامل

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پژوهشی با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی در ادراک کیفیت خدمات داخلی ، داده ها از 225 کارمند در حال کار در یک شرکت دارویی اردن... متن کامل

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و مدل سازی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بعد بعدی تاثیر گذار بر کیفیت خدمات ، همدردی است . معنی همدردی این است که کارکنان ما باید به مشتری توجه نشان بدهند ، به حرفش گوش... متن کامل

ایجاد انگیزه در کارکنان و فعالیت های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول4-18 مقادیر ضرایب مسیر... متن کامل