مقاله حقوق جزای بین الملل و دانشگاه شهید بهشتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جوانمرد، بهروز، جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران،زمستان 1391، کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 219 .خمامی زاده ،فرهاد ،مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات... متن کامل

مقاله فروشنده و خریدار و اعتبارات اسنادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «Carlos Roca و Luis Saavedra در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار داشتند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش می گیرند که پول عظیم را در شعبه... متن کامل

مقاله قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون جرایم رایانه ای مصوب

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} طبق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/12/1392 «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا... متن کامل

مقاله قوانین و مقررات خاص و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی 74 فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی 76 مبحث اول :... متن کامل