پایان نامه ارشد درباره اعتیاد به مواد مخدر و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از طرفی آن روی سکه نیز باید دیده شود، همان گونه که فرد معتاد جهت تامین مواد خود به سرقت روی می آورد، سارق غیر معتاد نیز ممکن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره سازمانهای دولتی و تعریف جرم شناسی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، قانونمند و عملیاتی کردن این بند کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از آذر سال 1381 به تدوین... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقییکی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی جدید،تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است.این قانون با پذیرش... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و اصل قانونی بودن جرایم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چکیده انگلیسی 159 چیده مقدمهوظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار... متن کامل

قانون جدید مجازات اسلامی و عوامل رافع مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ابتکار جدیدی به کار برده است. طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع ادله اثبات دعوی و کشورهای اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} « ۱. مجازات اصلی و اساسی‌: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع حمایت از بزه دیده و جرم و بزهکاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در راستای تأیید این موضوع حدیثی در باب قذف بدین شرح است : « … اسماعیل الهاشمی قال : سالت ابا عبدالله و ابا الحسن علیه السلام... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص:1ـ در مفهوم عام عامل و سبب هتک حیثیت اشخاص ناشی از عمل و اقدامات افراد دیگری است... متن کامل

مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت... متن کامل