مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قانونگذار در این بند، نگرش خود را تغییر داده و مجازات تخریب اموال تاریخی را همانند ماده 127 ق.م.ع حبس از دو الی ده سال تعیین... متن کامل

پایان نامه قانون مجازات اسلامی و دیوان عالی کشور

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که... متن کامل

پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در اصلاحیه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، برای اولین بار قانون گذار این موضوع را بعنوان موارد اعاده دادرسی... متن کامل

پایان نامه اقدامات تأمینی و تربیتی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} رابعاً: مطابق قاعده حقوقی (الجَمعّ مِهما اِمکَن اولی مِن الطرح) به نظر جمع دو قانون با اصول و قواعد حقوقی سازگار تر می باشد... متن کامل

قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-4-2 توبه مجرماز دیدگاه اسلام توبه یکی از واجبات فوری است که بر هر شخصی واجب است که خالصانه برای قرب الهی به آن مبادرت نماید.... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد امر به معروف و نهی از منکر و در فقه اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «هر گاه (زوج) مردی را بکشد و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا یافته است، در صورتی که صریحاً اعتراف به قتل وی کند قصاص... متن کامل