مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و عناصر تشکیل دهنده جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار دوم : رکن مادی جرم «عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است.... متن کامل

مقاله اعتبارات اسنادی و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: حساب های دسته جمعی 125 ج: حساب های انتقالی واسط 125 د: حساب های غیر فعال 126 گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126 گفتار چهارم:... متن کامل

مقاله نتیجه مجرمانه و افشای اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف: رفتار فیزیکی 41 ب: نتیجه مجرمانه 42 ج: موضوع جرم 45 گفتار سوم : رکن معنوی جرم 46 الف: پولشویی عمدی 47 ب: پولشویی غیر عمدی 48 بخش... متن کامل

مقاله حقوق جزای بین الملل و دانشگاه شهید بهشتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جوانمرد، بهروز، جرم تطهیر در حقوق موضوعه ایران،زمستان 1391، کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 219 .خمامی زاده ،فرهاد ،مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات... متن کامل

مقاله موسسات مالی و اعتباری و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل... متن کامل

مقاله کنوانسیون های بین المللی و استفاده از سیستم بانکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «در استرالیا مقررات خاصی وجود دارد، که به موجب آن ها در آمدهای حاصل از عملیات بزهکارانه، مصادره می شود. به موجب سیستم متخذه در این کشور بسیاری از مؤسسات... متن کامل

مقاله فروشنده و خریدار و اعتبارات اسنادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «Carlos Roca و Luis Saavedra در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار داشتند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش می گیرند که پول عظیم را در شعبه... متن کامل

مقاله خرید و فروش اینترنتی و بازار اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دوم: انتقال ارز از یک کشور به کشور دیگر .با توجه به سرعت عمل و عدم کنترل دقیق فعالیت صرافی ها، پولشویان از خدمات آن ها سوء استفاده زیادی می کنند. در کشورهایی... متن کامل

مقاله ارتباطات بین المللی و کاهش هزینه معاملات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} خطر دوم، استفاده از واسطه های حرفه ای برای افتتاح حساب از سوی مشتری است که می تواند مقام های دولتی فاسد را برای گشایش و اداره یک حساب بی نام، مورد حمایت ... متن کامل

مقاله کشورهای توسعه یافته و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،... متن کامل