مقاله کشورهای توسعه یافته و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ج: قانون مجازات اسلامی «مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در... متن کامل

مقاله سازمان های بین المللی و صندوق بین المللی پول

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال 2000 در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است و در حال حاضر 166... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مالیات‌های مستقیم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار... متن کامل

مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن... متن کامل

مقاله اطلاعات مربوط به مشتریان و موسسات مالی و اعتباری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده... متن کامل

مقاله قانون مجازات اسلامی و اجاره صندوق امانات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بند سوم : عرف و رویه بین المللی همانگونه که ملاحظه شد در پاره ای از نظام های حقوقی تکلیف رازداری را عمدتاً تکلیفی مبتنی برعرف «مسلم حرفه ای و تجاری» می... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و عناصر تشکیل دهنده جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار دوم : رکن مادی جرم «عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است.... متن کامل