Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد درباره بحران هویت در جوانی

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی:اوقات فراغت دانش آموزان

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد:افسردگی در زنان و دختران

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد : بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان ( مطالعه موردی :سازمان های دولتی شهر مریوان) در سال 1389

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک(گروه صنعتی بهمن)

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بهره وری فراگیر