پایان نامه با موضوع مبانی فقهی و حقوقی

ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود: سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان... متن کامل

پایان نامه با موضوع شرط ضمنی بنایی

دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می‌کرده فرضی بسیار بعید می‌باشد.و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و... متن کامل

پایان نامه با موضوع المتعه

سنت و اجماع فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند. 2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:ملاک عمده در تعیین... متن کامل

پایان نامه با موضوع حمایت خانواده

دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند» حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده است. حق... متن کامل

پایان نامه با موضوع مهرالمتعه

در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد» بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید... متن کامل

پایان نامه با موضوع طلاق

کردن است». در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد... متن کامل

پایان نامه با موضوع ارتقاء حقوق زن

» در قرآن مجید وجود دارد که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر است با توجه به اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده است به نظر می‌رسد مقصود... متن کامل

پایان نامه با موضوع قانون حمایت خانواده

بخشش «نحله» برای زوجه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند که چگونگی تعیین اجره المثل و نحله خود در این ماده واحده... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری اجتماعی

ناظربر کارهای خود باشند ومراقب باشند که کارها ووظایف خودرا به درستی وصادقانه وعاری از هرگونه عیب ونقص انجام دهند.بنابراین خود کنترلی بهترین وکارآمدترین مکانیزم برای کنترل عملکرد... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری از جرم

این معنا، عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیری است که برای مبارزه با بزهکاری صورت می‌گیرد اعم از واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان... متن کامل