پایان نامه ارشد درباره تعارضات زناشویی

دانلود پایان نامه

ری و ادبیات تحقیق 51

2-17- پیشینه تحقیق 52
2-17-1- تحقیقات خارجی 52
2-17-2- تحقیقات داخلی 58
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- روش 62
3-2- جامعه آماری 62
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری 62
3-4- ابراز سنجش 62
3-5- روش تحلیل آماری 63
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- اطلاعات توصیفی 64
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق 65
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- یافته های تحقیق 72
5-2- بحث و نتیجه گیری 75
5-3- پیشنهادات 76
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 76
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 77
5-4- محدودیت ها 77
منابع 78
منابع فارسی 78
منابع خارجی 80

فهرست جداول
جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی 64
جدول شماره 2-4: خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی نمره های متغیرهای وابسته پژوهش 65
جدول شماره 3-4-: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش همکاری 66
جدول شماره 4-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش رابطه جنسی 66
جدول شماره 5-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش واکنش های هیجانی 67
جدول شماره 6-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش جلب حمایت فرزند (فرزندان ) 67
جدول شماره 7-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 68
جدول شماره 8-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان 69
جدول شماره 9-4: نتایج واریانس یکراهه در متن مانووا روی نمره های جدا کردن امور مالی از یکدیگر 69

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ازدواج در همه جوامع، رسمی مهم تلقی می شود ، همان طور که بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند، ارتباط زناشوئی پیش بینی کننده قوی کیفیت زناشویی است.هم درمانگران و هم زوج ها عقیده دارند که شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج های شکست خورده مشکلات ارتباطی است ماهیت ارتباط زناشوئی سرچشمه عمده ناخشنودی و تعارضات زناشویی است (گلاسر ، 2000).
عدم توافق در هر رابطه زناشوئی طبیعی است. پژوهش ها نشان داده اند که اگر زوج ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی حل آنها را داشته باشند، وجود تعارض فراوان آسیب زا نیست. رابطه تعارض و رضایت زناشویی از پیشینه پژوهشی چندین ساله ای برخوردار است. تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع زوج ها در دنیای امروز است. وجود تعارض در روابط انسان ها به ویژه زوج ها امری شایع است (ریاحی و همکاران، 1386).
تعارض زمانی به وجود می آید که زوج ها به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می گیرند، درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان دهند. این تفاوت ها را می توان روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه بندی کرد. از گلاسر (2000) تعارض زناشوئی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خود محوری، اختلاف درخواسته ها، طرحواره های رفتاری و رفتار غیر مسؤولانه نسبت به ارتباط زناشوئی و ازدواج است.ازدیدگاه سکستون، تعارض هنگامی رخ می دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده، در حالی که همان چیز برای دیگری محرومیت را به دنبال داشته است. درمانگران سیستمی تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین زوج ها می دانند.رایس (1996) دو نوع تعارض را در روابط زناشوئی مطرح می سازد: تعارض سازنده و تعارض مخرب. در تعارض سازنده تمرکز بر حل مسئله است و در آن نزدیکی، احترام مثبت ، اعتماد به یکدیگر وجود دارد . در تعارض مخرب زوج ها همدیگر را به جای مشکل مورد حمله قرار می دهند. در این تعارض از طریق سرزنش و انتقاد، هر یک سعی دارند دیگری را تحت نفوذ خود در آورد و اظهار نظرهای بسیار منفی علیه یکدیگر به کار ببرند که در این حالت ارتباط درستی بین آنها برقرار نمی شود(دانیلین ،1383).
پژوهش ها در زمینه تاثیرات مخرب تعارضات زناشویی نشان می دهند که تعارضات زناشوئی تاثیرات زیان آوری بر سلامت جسم، روان و خانواده دارد (فینچام و بیچ، 1999 ؛ فینچام، 2003) . همچنین تعارضات زناشوئی با پیامدهای مهم در خانواده همانند فرزند پروری ناکارآمد، سازگاری ضعیف فرزندان، افزایش احتمال تعارضات والد- فرزندی مرتبط است ،طلاق، شایع ترین تاثیر مخرب تعارض است و آمار بالای طلاق در کشورهای غربی گواه آن است، به طوری که شیوع آن به بیش از 50 درصد می رسد ، یعنی از هر دو زوج که برای اولین بار ازدواج می کنند یک زوج طلاق می گیرد که از مهمترین عوامل آن ناتوانی آنها در حل تعارض های زناشوئی است . میزان طلاق در کشور ایران بر اساس آمارهای موجود در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است و در کل حاکی از افزایش آن است. شواهد نشان می دهد که سطح بالای تعارض زناشویی با روابط اعضای خانواده ارتباط دارد.( گزنل ،1974).
براین اساس از بین عوامل موثر بر تعارضات زناشویی که به بروز طلاق منجر می گردد. می توان به عملکرد خانواده اشاره کرد .
در تعریف عملکرد خانواده گفته می شودکه عملکرد خانواده، تلاش مشترکی برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده است . عملکرد خانواده به توانایی در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین اعضا و موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی ، رعایت حد و مرز بین افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است(کلانتری ،1390).
تغییرات کمی و کیفی در این فرایند باعث شکل گیری شخصیت متفاوت در خانواده می شود و در بیشتر موارد با وجود اینکه ممکن است پشتوانه ای برای سلامت رفتاری افراد باشد، مشکلات رفتاری خاصی را ایجاد می کند که به عوامل متعددی بستگی دارد(پورصادق کردی،1388) . عملکرد کل خانواده را می توان در ابعاد مختلفی نظیر حل مشکل، ارتباط ، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار بررسی کرد. در این زمینه پژوهش های متعددی بر نقش ساختار و عملکرد خانواده شامل حل مشکل و ابراز عواطف تاکید کرده اند.
پژوهش ها نشان داده اند که عملکرد خانواده در ایجاد تعارضات زناشویی موثر است همچنین شواهد نشان داده که کیفیت روابط خانوادگی در خانواده های طلاق تعارضات زناشویی بیشتری مشاهده شده است. این مشاهدات نشان می دهد که تعارضات زناشویی یکی از عوامل طلاق است (آموتو و راجرز،1997).
مطالعه ایشتاین، بالدین و بیشاپ(1983) درباره عملکرد و کارایی خانواده نشان داده است که کارآیی خانواده بیشتر به ویژگی های نظام خانواده، شیوه های سیستمی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن مربوط است و نه به ویژگی های درون – روانی اعضای خانواده. پژوهش نشان داده است که ساختار خانواده پیش بینی کننده اصلی عملکرد خانواده، رضایت زناشویی و عزت نفس پایین است(محبی، 1380). ماتیس و کینگ لیتی (1985) با بررسی 73 زوج در حال طلاق دریافتند که شکست در رسیدن به راه حل، با عملکرد خانوادگی هرج و مرج گونه به طور معناداری رابطه دارد.
پورتس، هاوول و اشنبرگر(1992) نیز دریافتند که نقش های خانوادگی، کنترل رفتار و مشارکت عاطفی بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری اجتماعی دارند. همچنین ارکیستر و استیونسون (1991) در پژوهشی نشان دادند که متغیرهای مقیاس های نقش های خانوادگی و همراهی عاطفی به وفور و به طور مکرر با طلاق در ارتباط است. در ایران پژوهش بهاری (1379) نشان داد که زوج های در حال طلاق در سازه های سه گانه کارایی خانواده، یعنی ابراز عواطف، نقش های خانوادگی و حل مشکلات، نسبت به زوج های عادل عملکرد ضعیف تری دارند. بر اساس پژوهش های بهاری و صابری (1383) بین عملکرد خانواده زوج های در حال طلاق و زوج های غیر مطلقه (عادی) تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنی که عملکرد خانوادگی زوج های در حال طلاق پایین تر از زوج های غیر مطلقه (عادی) است.
با توجه به اینکه خانواده و منظومه زن و شوهری به عنوان یک کل و نظام در نظر گرفته می شود، روابط همه اعضای آن بر یکدیگر تاثیر می گذارد و از هم تاثیر می پذیرد، بنابراین ضروری است که به بررسی چگونگی و نوع عملکرد در بروز تعارضات زناشوئی که از مقدمات جدایی و طلاق است، پرداخته شود . علاوه بر آن طلاق و تعارض زناشویی تنش زا هستند و ممکن است به افزایش استرس و کاهش بهزیستی منجر شوند (یونسی ،1388). با توجه به تمهیدات یاد شده هدف این پژوهش تعیین تفاوت تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی بوده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه نظریه فشار ساختاری و ساختارهای اجتماعی

1-2- بیان مسئله
یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ، مساله ستیز خانوادگی و طلاق می باشد که آمار آن در جامعه رو به افزایش است. پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، صنعت و شهر نشینی باعث ازدیاد مسائل و مشکلات بسیاری چون انحرافات ، بزهکاری ها ، جرمها و خودکشی ها و غیره شده است که طلاق هم یکی از آن مسائلی است که از تحولات ساختاری جامعه تاثیر می پذیرد(سگالن ،1385).
با گذر جامعه از سنتی به صنعتی ، نقش هایی که بصورت محول به زن و مرد در خانواده داده می شد دچار تغییرات چشمگیری شده است ، دیگر زنان تنها از طریق همسران خویش با جامعه در ارتباط نیستند بلکه خود با ایفای نقش های جدیدی رو به رو هستند که سهم ایشان را در زندگی زناشویی به طرز شگفت آوری تغییر داده است. همچنین رشد فردیت در جوامع صنعتی ، به فرد این امکان را می دهد که به دنبال خواسته ها ، امیال و آرزوهای خویش ، ارزشهای کهن را زیر سوال برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادی تصور کند. بنابراین رشد این گونه فردیت و نقش های زنان ، تحرک های اجتماعی و شغلی و مهاجرت از روستا به شهر و سستی روابط اجتماعی در شهرها در قرن حاضر ، نهاد خانواده را نیز متاثر شناخته و نقش ها و ارزش های حاکم بر روابط همسران ، مادران پدران و فرزندان را به صورتی کلی دگرگون ساخته است . بنابراین با تغییرات عدیده در نهاد خانواده ، هر چند بطی ء و کم سرعت ، شاهد تنش ها و تضادهایی در میان افراد تشکیل دهنده این نهاد هستیم که یکی از این حالات وجود طلاق در سطح بالا در جوامع امروزی است . طلاق بعنوان جوابی است به تنش ها و تضادهایی که در میان همسران رخ می دهد و امکان نگهداری این نهاد را از بین می برد (بهاری و ستوده ، 1386).
از ابتدای قرن بیستم ، الگوی سنتی خانواده در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور ، تدریجاً رو به تغییر نهاد . در بیان فاصله زمانی ، برخی وقایع و جریان های اجتماعی عمده مانند فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی ، اصطلاحات اداری و قانونی ، وقوع انقلاب و جنگ و فرایند دگرگونی ارزشها بر بافت سنتی خانواده تاثیرات مهمی گذاشته است (ای شوزای و عسکری ندوشن ، 1384 : 35) . تغییرات ساختاری مثل شهرنشینی ، صنعتی شدن و مکانیزه شده کشاورزی باعث مهاجرت نیروی کار شهرها ، افزایش سن ازدواج ، افزایش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و افزایش تحصیلات زنان شده و از طرفی نهاد خانواده در ایران با کاهش پدر سالاری و کاهش خانواده گسترده همراه بوده است. بی تردید از تاثیر این عوامل در افزایش آمار طلاق نمی توان چشم پوشی کرد . چرا که این تغییرات ساختاری بستر و شرایط اجتماعی را برای تغییر کارکردهای خانواده فراهم می کند خانواده ای که دیگر پدر سالار نیست و به سمت برابری زن و شوهر و فرزندان در حرکت است(ساروخانی ،1384).
نرخ رشد طلاق طی سالهای اخیر سیر صعودی داشته است ، چنان که بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان های مربوطه ، در ایران در سال 1375 ، 38 هزار و 817 نفر از یکدیگر جدا شده اند (5/1 در هزار ) این در حالیست که در سال 1380 از جمعیت متاهل کشور 60 هزار و 555 نفر طلاق گرفته اند (3/2 هزار ) . و این رقم در سال 1385 به 98756 فقره افزایش یافته است (1/3 هزار ) . بعبارت دیگر طی سالهای 1375 ، 1380 و 1385 روزانه بطور میانگین تعداد 106 ، 165 ، 270 فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده است. افزایش نرخ طلاق بی تردید در نتیجه تاثیر این شرایط با جامعه بوده است و طبیعی است با این شرایطی که در جامعه فراهم شده است نرخ طلاق هم روز به روز در حال افزایش می باشد (ریاحی و دیگران ، 1386 : 113 ).
صنعتی شدن و شهرنشینی تغییرات ساختاری بدنبال خود آورد و نهاد خانواده نیز از این تغییرات تاثیر پذیرفت چرا که تحت تاثیر همین عوامل بود که باروری و مرگ و میر پایین آمد و امید به زندگی بالا رفت و در نتیجه زمینه برای تحصیلات و مشارکت زنان فراهم شد سن ازدواج و فرزند آوری بالا رفت و بدنبال آن فردگرایی ، افزایش توقعات و انتظارات و زندگی زناشویی و افزایش درآمد زنان باعث افزایش طلاق شده است. با توجه به اینکه طلاق در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بیشتر در کشورهای در حال توسعه روند صعودی بخود گرفته است از آنجائیکه ایران کشوری در حال توسعه است و تحت تاثیر روند مدرنیزاسیون دچار تغییراتی شده است( ادیب رادو ادیب راد، 1384).
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجا که خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیب های اجتماعی است به طوری که اکثر مشکلات و آسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا می کند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ می کند و در این شرایط دشوار دیگر نمی توان به راحتی مشکلات و آسیبها را کنترل کرد .امروزه انواع مختلف خشونت های خانگی، اعتیاد، طلاق و جدایی عاطفی و … از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده ها را به مخاطره می اندازد. لذا مطالعه پیرامون این معضل اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است و خانواده ها و مسئولین امر باید برنامه های صحیح و حساب شده ای برای کاهش وقوع طلاق عاطفی اتخاذ کنند(ساروخانی ،1384).
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی
مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
اهداف جزئی
1- مقایسه مولفه کاهش همکاری در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
2- مقایسه مولفه کاهش رابطه جنسی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
3- مقایسه مولفه افزایش واکنش های هیجانی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
4- مقایسه مولفه افزایش جلب حمایت فرزند(ان) در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
5- مقایسه مولفه افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
6- مقایسه مولفه کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
7- مقایسه مولفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی
1-5- سوالات تحقیق
1- آیا بین میزان کاهش همکاری در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
2- آیا بین میزان کاهش رابطه جنسی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
3- آیا بین میزان افزایش واکنش های هیجانی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی تفاوت وجود دارد؟
4- آیا بین میزان افزایش جلب حمایت فرزند (فرزندان) در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
5- آیا بین میزان افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
6- آیا بین میزان کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
7- آیا بین میزان تعارض جدا کردن امور مالی از یکدیگر در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1- بین مولفه کاهش همکاری در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تفاوت وجود دارد.
2-

دیدگاهتان را بنویسید