پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

رهبری تبادلی عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود (Yaghoobi & Moghaddami, 2009). رهبری تبادلی پیروان را از طریق معطوف نمودن توجه آن ها به منافع شخصی و منافع تعاملی شان برمیانگیزاند (Zhang, 2013)
رهبری عدم مداخله گر[۳۷]
طبق نظر برنارد باس، رهبر عدم مداخلهگر از نقش فعال رهبری خودداری نموده و در طیف رهبری، جزء غیرفعالترین نوع رهبری بهشمار میرود (Horwitz et al, 2008). یوکل (۲۰۱۰) رهبری عدم مداخلهگر را فقدان رهبری اثربخش تعریف میکند (Bagler et al, 2013).
صندوق ضمانت صادرات ایران[۳۸]
به منظور تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه مؤثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یکی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصیت مالی و حقوقی مستقل تأسیس گردید. این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.[۳۹]ا
خلاصه فصل اول
در این فصل به بیان موضوع تحقیق، ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق و به طور کلی هدفی که این تحقیق دنبال می کند و سؤالاتی که در پی پاسخگویی به آنهاست پرداخته شد. همچنین فرضیاتی که صحت آن ها در نهایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت مطرح گردید و در ادامه جامعه آماری و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق مشخص گردید. به منظور روشن نمودن مراحل انجام کار نقشه راه ارائه شد و برای شفافیت بیشتر موضوع مدل های مورد استفاده و اجزاء و مؤلفه های تشکیل دهنده آن ها مطرح گردید و در پایان نیز واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق به اختصار شرح داده شد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
اهداف فصل :
آشنایی با تعاریف مدیریت دانش و رهبری
آشنایی با مدل های ارائه شده در زمینه مدیریت دانش
مروری بر مکاتب رهبری
مروری بر پیشینه تحقیق
طراحی مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق
بیان تعاریف متغییرهای تحقیق
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
قَیِّدُوا العِلمَ بالکِتابِ؛
علم را ، با نوشتن در بند کشید .

کنز العمّال : ۲۹۳۳۲
۱-۲ مقدمه
در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است، پس سازمان های متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه های انسانی در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده ی رویارویی با این شتاب برنیایند(Nevo& Chan,2007). امروزه سازمان ها نمی توانند صرفاً بر دارایی های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصاً در بخش های تکنیکی. دارایی های مشهود به طور معمول در دسترس اند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارتند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط هایی است. دانش مشتمل بر دو بعد است. دانش ضمنی و دانش صریح؛ بعد صریح دانش می تواند به طور گسترده ای به شکل نوشته یا از طریق گفتگو تسهیم شود، بعد ضمنی دانش به طور کلی یا تقریباً به صورت ذهنی یا ناخودآگاه است و بیشتر جنبه ی شخصی دارد و تفکیک آن از اشخاص صاحب آن دانش کاری دشوار است. معمولاً کارکنان دانشی مالک دانش ضمنی هستند که این موضوع این گروه از کارکنان را برای سازمان مهم می سازد((Mladkova,2012. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم امری ضروری است(Nevo& Chan,2007).
مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد. اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثردانش در کلیه ی سطوح سازمانی است (ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵). نقش رهبری یکی از جالب ترین و مهمترین نقش ها در سازمان است، زیرا رهبر نقش محوری در تعیین اهداف، تخصیص منابع کمیاب، تمرکز توجه بر اهداف شرکت، هماهنگی تغییرات در سازمان، برقراری تماس های شخصی با پیروان و تعیین صحیح ترین جهت یا مسیر برای ادامه راه در در موقعی که شکست رخ داده است، دارد. تغییرات سریعی که این روزها باید توسط سازمان اجرا شوند، بسیاری را بر آن داشته تا نیاز به رهبری منعطف و سازگار را فریاد زنند. یک رهبر منعطف اگر چالش های پیش روی سازمان را درک کند می تواند در یک محیط پویا به صورت مؤثرتری کار کند، یا می تواند پاسخ مناسبی به آن دهد . رهبران سازگار ،با پیروان همکاری می کنند تا راه حل های خلاقانه برای مسائل پیچیده بیابند و خودشان را بالا می کشند تا بتوانند محدوده ی وسیع تری از مسئولیت های رهبری را ایفا کنند (sahertian & soetjipto ,2011).
۲-۲ تعاریف مدیریت دانش
تعاریف و دیدگاه ها ی متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده اند. اکثر تعاریف ذکر شده در خصوص مفهوم مدیریت دانش را در دو سوی طیفی می توان تقسیم بندی کرد،که در یک سر آن تعاریف مبتنی ب

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ر سخت افزار و نرم افزار اطلاعاتی از مدیریت دانش وجود دارد و در سوی دیگر این طیف تعاریف مبتنی بر انسان و نقش انسان در طراحی و اجرای مفهوم مدیریت دانش را می توان قرار داد .
از میان نظریه پردازان گروه اول می توان به مالهترا[۴۰] (۱۹۹۸)، نیسن[۴۱] (۲۰۰۰)، اسوان[۴۲] (۱۹۹۹)، داونپورت[۴۳] و پروساک[۴۴] (۱۹۹۸) اشاره کرد،که بیشتر مدیریت دانش را به عنوان یک فناوری اطلاعاتی تعریف کرده اند که می تواند مواردی مثل بانک های اطلاعاتی، ویدئو کنفرانس ها، برنامه های رایانه ای، اینترنت و … را شامل می شود.
نظریه پردازانی که بیشتر به تأثیر نقش و حضور انسان و مفهوم سرمایه انسانی در سازمان و سیستم مدیریت دانش توجه کرده اند، افرادی مثل ماناسکو[۴۵] (۱۹۹۹) ، پتراش[۴۶] (۲۰۰۱) ، نوناکو[۴۷] (۱۹۹۵) ، و مارتنسون[۴۸] (۲۰۰۰) بوده اند که انسان را به عنوان محور اصلی اجرای سیستم مدیریت دانش دانسته اند و فناوری اطلاعات را پشتیبان سیستم مدیریت دانش تلقی کرده اند.
شاید بتوان گفت که جامع ترین تعریف از مدیریت دانش،که به نوعی در بر گیرنده ترکیبی از نگاه نظریه پردازان دو سر طیف به این مفهوم است را فرهنگ اصطلاحات مدیریت دانش (۱۹۹۸) بیان کرده است.
از دیدگاه نظریه پردازانی که این تعریف را ارائه کرده اند،”مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک جست و جو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است. به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. فرآیندهای مدیریت دانش، در حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی، به سازمان کمک می کند و منجر به انعطاف پذیری فزاینده و افزایش هوش سازمانی می شود”(اعرابی و موسوی ،۱۳۸۹).
در جدول ۱-۲ فهرستی از تعاریف محققین مختلف از مدیریت دانش گرد آوری شده است .
جدول ۱-۲ : تعاریف مختلف مدیریت دانش

محققین سال تعریف مدیریت دانش (گردآوری توسط محقق)