پایان نامه نورپردازی و روزنامه

دانلود پایان نامه

تمرکز بیشتر مخاطب به محتوای خبری است که گوینده خبر آنرا اعلام می کند تا تمرکز وی با نگاه به فضای استودیو و جزئیات موجود ، منحرف نشود. تنها در هنگام اخبار ورزشی و یا اعلام وضعیت هوا توسط کاشناسان مربوط و به علت اینکه باید از مانیتورهای بزرگ استفاده شود از نماهای دورتر استفاده شده است . معمولا در هنگام شروع اخبار و در پایان بخش خبری نیز نمای وسیعی از استودیو خبری به نمایش درمی آید .
3-1-گویندگان خبر
الف- جنسیت :
بیشتر گویندگان بخشهای مختلف خبری شبکه یک سیما اعم از گویندگان اصلی ، گویندگان اخبار ورزشی و کارشناسان هواشناسی ، مرد هستند و بندرت از گویندگان زن به عنوان گوینده اصلی استفاده می شود و تنها در بخش اعلام وضعیت هوا از کارشناسان زن نیز زیاد بهره گرفته می شود. در یک هفته آماری مورد مطالعه نیز تنها یک مورد در تاریخ پنج شنبه 17/9/90 گویندگی اصلی را خانم صادق زاده برعهده داشت.
ب- تعداد :
تعداد گویندگان حاضردراستودیو بخش های خبری موردمطالعه درشبکه یک سیما ، بطور ثابت سه نفر شامل گوینده اصلی ، گوینده خبرهای ورزشی و کارشناس هواشناسی است .
ج- پوشش :
نوع پوشش گویندگان رسمی است . پوشش گویندگان مرد ، کت و شلوار و معمولا به رنگ خاکستری روشن است و پوشش گویندگان زن نیز چادر مشکی با روسری به رنگ روشن ویا مانتو و مقنعه با رنگهای قهوه ای یا تیره است . در مناسبت های مذهبی مانند ایام شهادت یا محرم و… نیز رنگ پیراهن مجریان مشکی و ته ریش درصورت آنان نمایان است.
د- لحن بیان و حالات چهره :
لحن بیان گویندگان اصلی کاملا رسمی و جملات به صورت کتابی بیان می شود . اما گوینده خبرهای ورزشی و کارشناس هواشناسی با لحنی محاورهای اخبار ورزشی و وضعیت هوا را اعلام می کنند .
حالات چهره گویندگان اصلی اغلبا جدی و خنثی است اما گوینده خبرهای ورزشی و یا کارشناس هواشناسی معمولا چهره ای انعطاف پذیرتر ولبخند به لب دارند و با همان چهره و لحن نیز بخش مخصوص به خود را اجرا می کنند .
در هنگام خواندن برخی اخبار نیز با توجه به متن خبر، چهره گویندگان حالات خاصی را به خود میگیرد . مثلا حالت تعجب که با بالابردن ابرو و بزرگ شدن اندازه چشم نود پیدا می کند و یا حالت تاسف که با نزدیک شدن ابروها وچشمها به هم و جمع شدن دهان نشان داده می شود.
2- اتاق خبر ، شبکه من وتو 1
1-2- فضا ودکور
الف- رنگ آمیزی :
رنگهای استفاده شده در رنگ آمیزی دیوارها آبی و قرمز و کف پوشی خاکستری رنگ اتاق را مزین کرده است . رنگ آمیزی ها ودکوراسیون اتاق بسیار ساده است و حقیقتا نمی توان نام استودیو را برای آن بکار برد و همان اتق خب نامی کاملا متناسب برای آن است .
ب- نورپردازی :
نور پردازی در اتاق خبر بصورت کاملا ساده و معمولی و با استفاده از نور سفید لامپها و مهتابی های معمولی است .
ج- لوازم و تجهیزات :
چندین دستگاه کامپیوتر که جلوی خبرنگارهاست ، تعدادی میز و صندلی چوبی معمولی ، یک نقشه دیواری جهان ، یک وایت برد ( مهمترین عناوین خبری و نام خبرنگاران حاضر در همان بخش خبری بر روی آن با ماژیک درج شده ) و دو پنجره کرکره دار که بر روی آنها چندین نسخه از روزنامه های مهم نصب شده اند ، تمامی لوازم فضای محدود اتاق خبر را تشکیل می دهند.
2-2- نمای تصاویر
نماهای تصاویر معمولا نمای بسته خبرنگاران حاضر در استودیو در هنگام خواندن خبرها و گاهی نمای کلی تری از افراد حاضر در اتاق خبر است.