پایان نامه نظام سرمایه داری و سفارت انگلیس

دانلود پایان نامه

3-2-گویندگان خبر
الف- جنسیت :


بیشتر گویندگان اتاق خبر را برخلاف شبکه یک سیما ، خانمها شامل می شوند. معمولا در هر بخش خبری یک یا دو مرد و سه یا چهارخانم خبرنگار حضور دارند.
ب- تعداد :
بطورمتوسط تعداد افراد حاضردرهربخش خبری اتاق خبر، شامل 5 نفر خبرنگار جوان در محدوده سنی 30 سال می شود که بطورغیررسمی وبصورت دایره وار گرد هم نشسته و به بحث و تشریح خبرها می پردازند. یکی از خبرنگاران حاضر درهر بخش خبری به عنوان مجری و گرداننده بحث نیز ایفای نقش می کند.
ج- پوشش :
خبرنگاران زن اتاق خبر بدون پوشش اسلامی با لباسهای غیر رسمی و با رنگهای شاد ( زرد ، آبی ، قرمز ، سفید و…) و مردان نیز با لباس غیر رسمی حضور پیدا می کنند.
د- لحن بیان و حالات چهره :
لحن خبرنگاران اتاق خبری محاوره ای است و هر یک از خبرنگاران از روی برگه هایی که در دست دارد و یا از روی کامپیوتری که درروبروی خود دارند خبرهای مخصوص به خود را با لحن محاوره ای بیان و در مورد آن با گرداننده بحث که نقش مجری را نیز ایفا میکند و خود نیز یکی از خبرنگاران است به بحث و تبادل اطلاعات می پردازند.
حالات چهره خبرنگاران اتاق خبر در حالت عادی خنثی و حتی سرد است و گاهی در هنگام خواندن اخبار و بحث در مورد خبر به تناسب محتوای متن خبر حالات خاصی از قبیل تعجب یا استهزا ، درچهره آنها ظهور پیدا می کند .
5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق
تعداد کل خبرهایی که در یک هفته آماری از شنبه 7/8/90 تا پنج شنبه 17/9/90 در بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک سیما به آنها پرداخته شده ، در مجموع 261 عنوان خبر است . از این تعداد سهم اخبار خارجی 127خبر و اخبار داخلی 134 عنوان خبری است. در مجموع از کل اخبار دو بخش خبری شبکه یک در این یک هفته ، به تفکیک 152 خبر اصلی ( عناوین اصلی و عناوین خبری مهم با موضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، علمی و حوادث ) ، 61 خبر کوتاه و 30 خبر ورزشی بودند. برطبق تفکیک اخبار مشخص شد که تقریبا بطور برابر به اخبار داخلی و خارجی پرداخته شده است .
در شبکه من وتو (1) هم به 57 عنوان خبری در این هفته پرداخته شد که نکته جالب اینجاست که از این تعداد 47 خبر بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به ایران است که با توجه به اهداف سیاستی و مدیریتی این شبکه ، چندان هم عجیب بنظر نمی رسد. 10 خبر نیز متعلق به سایر کشورهاست و نکته جالت دیگر اینست که از این تعداد خبر هم ، 4 خبر مربوط به سوریه است . تقریبا بطور کامل حجم اخبار این شبکه را اخبار سیاسی تشکیل می دهد و تنها یک مورد خبر غیر سیاسی مشاهده شد که مربوط به خبر موفقیت تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی پاریس است . خبر وزنه برداری تنها خبر مثبت ، از جانب شبکه من و تو (1) درباره ایران است.
از مجموع 308 عنوان خبری دوشبکه ، تنها 16 خبر مشترک با یک موضوع بین دو شبکه وجود داشت. به جز خبر وزنه برداری ، هر کدام از دو شبکه حتی در اخبار مشترک هم با دیدگاه و زاویه ای متفاوت و مخالف یکدیگر به اخبار نگریسته و به آن پرداخته بودند.
دربخش های خبری شبکه یک سیما ، به غیر از موارد محدودی نظیر پرونده فساد بزرگ بانکی و اخراج سفیر و کارکنان سفارت انگلیس و حمله به سفارت این کشور ، به اخبار تنش زا که از شبکه من وتو مطرح شده اند پرداخته نشده است.
همچنین از سوی شبکه من وتو (1) هم اخبار ی که به نوعی به سود ایران و یا اخباری که درباره موفقیت های ایران است ، پوشش داده نشده است. از این جمله می توان به خبر بسیار مهم سالم نشاندن هواپیمای جاسوسی و فوق سری آمریکا درخاک ایران توسط متخصصان نظامی وامنیتی ایران اشاره نمود. مهمترین اخبار خارجی که شبکه یک برروی آنها بیشترین مانور را داد ، مربوط به جنبش 99درصدی ، اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا ، اعتصاب بزرگ در انگلیس و انقلاب های اسلامی است.
بیشترین عناصر خبری بکار رفته در اخبار دو بخش خبری شبکه یک در یک هفته آماری ، به ترتیب عنصر “چه” با 325 ، عنصر “کجا “با 167 ، عنصر “که” با 136 ، عنصر “چگونه” با 83 ، عنصر “چرا” با 65 و در آخر هم عنصر خبری “کی” با 62 بارقرار دارد.
در بخش خبری شبکه من وتو (1) نیز به ترتیب عنصر خبری “چه” با 89 ، عنصرخبری “که” با 45 ، عنصرخبری “چرا” 34 ، عنصر خبری “کجا” 29 ، عنصرخبری “چگونه” 21 و درآخر نیز عنصر خبری “کی” با تنها 9 بار تکرار قرار دارند.
با یک مقایسه سطحی مشخص می شود که در هر دوشبکه ، عنصر خبری “کی” چندان برجسته نشده است . این مساله بخصوص در اخبار شبکه من و تو ( 1 ) بیشترمشهود است . همچنین به عناصر خبری “چرا” و “چگونه” در بیشتر موارد بخصوص در تیترها آنچنان توجه نشده و در بسیاری موارد علل و چگونگی بروز حوادث و جریانات چندان برای مخاطبان شفاف سازی نشده و نکات ابهام زیادی دراین زمینه ها باقی مانده است. بنظر دوشبکه بیشتر از اینکه به علل و چگونگی اهمیت بدهند ، تنها اخبار را بطور سطحی بازگو و از آن رد می شوند!
6-4- پاسخ به سوالات تحقیق
1- کدام اصل یا اصول خبری و اطلاع رسانی ،در اخبار دو شبکه مذکور بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
با در نظر داشتن چهار اصل خبری یا همان صفات اصلی خبر یعنی تازگی ، جالب بودن، اهمیت و صحت یا عینیت اخبار و همچنین عناصر اصلی بدنه خبر یعنی همان عناصر ششگانه ( که ، چه ، کی ، کجا ، چرا و چگونه) می توان نمود آن را در اخبار بررسی شده دو شبکه بدین صورت برشمرد که از بین چهار اصل خبری ، شبکه یک سیما بیشترین توجه را به ترتیب به اهمیت ، تازگی ، صحت یا عینیت و جالب بودن کرده است . بطور کلی چیدمان اخبار بخشهای خبری شبکه یک بدین صورت است که ابتدا مهمترین اخبار با درنظر گرفتن سیاستهای نظام و شبکه و نیاز های خبری جامعه ، با اولویت بندی های خاص ( اخبار مربوط به مقامات مذهبی و سیاسی ، اهمیت بین المللی و… ) در ابتدای خبرها و تحت عنوان عناوین اصلی اخبار بیان می شوند.