پایان نامه مسابقات ورزشی و تفاوت ها

دانلود پایان نامه

3-4- تحلیل مقایسه ای اخبار مشترک دو شبکه
4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوت های بخش های خبری
دو شبکه
5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق
6-4- پاسخ به سوالات تحقیق
1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار
1-1-4- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
الف- شروع اخبار با اعلام 3 الی 4 عنوان اصلی خبرتوسط گوینده بخش خبری است.اولویت با مهمترین خبر روز داخلی یا خارجی است( بیشتر اخبار مهم و روز جهانی در اولویت قرار دارند) همچنین اولویت اهمیت اخبار ، به ترتیب اهمیت شخصیت های سیاسی و دینی است که در خبر حضور دارند.
ب- در ادامه تشریح و تفسیرعناوین اصلی اخبار همراه با گزارشهای تصویری و مصاحبه با شخصیتهای سیاسی و مذهبی ، کارشناسان و مردم می باشد. همچنین در مورد اخبار خارجی همراه با گزارشها و برقراری ارتباط زنده با خبرنگاران اعزامی به محل است.
ج- بخش بعدی ، مروری دیگر بر عناوین اصلی خبری این بخش خبری است .
د- پس از مرور عناوین اصلی ، دیگر عناوین خبری بر اساس اولویت های ذکر شده در قبل ، به تشریح و همراه با گزارشهای تصویری و مصاحبه پخش می گردد. بیشتر حجم این بخش از اخبار مربوط به اخبار و رخدادهای داخلی کشور می شود. تعداد عناوین خبری در این بخش معمولابیشتر از عناوین اصلی است . این بخش از اخبار گاهی در برخی از بخش های خبری بصورت متمرکز و یکجا و گاهی بصورت چند بخش کوتاه در لابلای اخبار عنوان می گردد.
ه- اخبار کوتاه قسمت بعدی بخش های خبری شبکه یک سیما را شامل می شود . تعداد اخبار کوتاه معمولا بین 5 تا 9 خبر است که بصورت تیتر وار بر روی تصاویر مربوط به همان خبر درج و توسط گوینده خبر نیز اعلام می گردد.
و- پیش بینی وضعیت هوای کشور در روزهای آینده بصورت درج بر روی تصویر و یا همراه با توضیحات کارشناس هواشناسی حاضر در استودیوی خبر بر روی نقشه های ماهواره ای است .
ز- مهمترین عناوین خبرهای ورزشی ایران و جهان ، قسمت بعدی بخش خبری را تشکیل می دهند. این بخش نیز همراه با تصاویر مسابقات ورزشی و مصاحبه می باشد.
ح- تاریخ روز ( شمسی ، قمری و میلادی) و اوقات شرعی ، معمولا پیش از پایان بخش خبری در این قسمت اعلام می گردد. در بخش خبری ساعت 14 ، تاریخ و اوقات شرعی همان روز و در بخش خبری ساعت 21، تاریخ و اوقات شرعی فردا ، برروی صفحه درج وتوسط گوینده خبراعلام می شود.
ط- در پایان بخشهای خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران ، بار دیگر عناوین اصلی بخش خبری توسط گوینده خبر ، بازگو می شود.
2-1-4- شبکه من و تو (1)
الف- شروع اخبار معمولا با اعلام 4تا 5 عنوان اصلی اخبار است (هرکدام توسط یکی از گویندگان و خبرنگاران برنامه)
ب- پس از اعلام عناوین اصلی هریک از گویندگان خبری را که خود اعلام کرده تشریح می کند و با گرداننده بخش خبری آنرا باز و به کند و کاو در زوایای مختلف آن می پردازند. در برخی روزها نیز عناوین اصلی بدین صورت مطرح نمی شوند بلکه هر عنوان خبری که اعلام می گردد بلافاصله توضیحات تکمیلی ، تفسیرها و گزارشهای مربوط به آن نیزدر همان لحظه مطرح می شوند.
ج- معمولا پس از عناوین اصلی و تشریح کامل آنها ، چند عنوان خبری دیگر نیز همراه با گزارش و تفاسیر مربوطه مطرح می شوند . گاه نیزاین عناوین خبری در لابه لای عناوین اصلی مطرح می شوند. در برخی از بخشهای خبری نیز تنها به همان چند عنوان خبری که در ابتدای برنامه مطرح شده و شرح و تفصیل آنها بسنده می شود.
2-4- بررسی اخبار شبکه یک سیما و شبکه من وتو (1)
1-2-4- مقدمه